Raamatud ülikooli kõige olulisematest inimestest

Raamatute autorid, ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma (vasakul), kuraator Janet Laidla, taustal osa näitusest «Tartu Ülikooli sada nägu».

FOTO: Sille Annuk

Täna pärastlõunal esitletakse Tartu ülikooli muuseumi valges saalis kaht raamatut, mis on välja antud rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul. Neist üks keskendub tudengitele ja tudengielule, teine aga Tartu ülikooli teadlastele.

Mõlema raamatu idee autor on Tartu ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma, kes selgitas, et Janet Laidla ja Toivo Kikkase koostatud «Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja» ning tema enda ja Karoliina Kalda kogumik «Tartu Ülikooli sada nägu» on sisulises mõttes seotud ning avavad Tartu ülikooli lugu alma mater’iga seotud inimeste kaudu.

«Kui esimene raamat keskendub tudengielule, siis teine raamat sellele järgnevale etapile, kui tudengitest on saanud õppejõud ja teadlased. Ehk siis räägivad need raamatud ülikooli kõige olulisematest inimestest: tudengitest, õppejõududest ja professoritest,» tutvustas Raisma teoste tuuma.

Oma lugu

Ülikooli muuseumi haridusprogrammide kuraatori Janet Laidla sõnul seadsid nad koos Toivo Kikkasega raamatut kirjutades eesmärgiks, et see kõnetaks ka tänapäeva tudengeid. Üliõpilaselu kirjeldatakse sadakonna mõiste kaudu, mida avatakse selgitavate tekstide, mälestuskatkete ja ohtrate illustratsioonide abil. Seejuures ei keskendu «Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja» üksnes eestikeelsele ülikoolile, vaid räägitakse ka 17., 18. ja 19. sajandi tudengielust.

«Tudengiaja olemus on ju olenemata ajastust sama: see on eneseotsingute ja enese kujunemise aeg. Küll aga muutuvad tudengeid ümbritsevad tingimused, ruum ja keskkond ning seda peegeldavad ka inimeste mälestused oma tudengiajast,» märkis Mariann Raisma.

Ta lisas, et raamat ärgitab kunagi ülikoolis õppinuid enda mälestusi üles kaevama, ning see on teose kõige suurem pluss.

Sada nägu

Kogumik «Tartu Ülikooli sada nägu» põhineb eelmisel aastal valminud samanimelisel fotonäitusel, mille tarbeks portreefotograaf Birgit Püve jäädvustas sadat väljapaistvat ülikooli teadlast ja õppejõudu koos mõne nende teadustööd iseloomustava esemega. Pildistatud inimeste seas on nii emeriitprofessoreid, praeguseid tippteadlasi kui ka noori andekaid teadlasi kõigist neljast Tartu ülikooli valdkonnast. Pildile püütud inimesed mõtisklevad ka rahvusülikooli ja oma eriala tähenduse üle ühiskonnas.

Tagasi üles