Valitsus otsustas teisipäeval alanud õppekogunemist Okas laiendada ning andis kolmapäeval lisaks veel 1467 reservväelasele korralduse viivitamatult ilmuda kogunemispaika. Kui teisipäeval kutsuti välja 61. tagalapataljoni reservväelased, siis teine teade läks 23. jalaväepataljonile. Viimaste kogunemiskoht on Kaitseväe akadeemia simulatsioonikeskus, mis paikneb Tartus Raatuse tänaval.

Teisipäeva ennelõunal oli linnaku värava juures olukord rahulik, saabumas võis näha üksikuid reservväelasi – ligi poole tunni vältel tuli kümmekond noort meest. Need, kes leidsid momendi põgusalt Tartu Postimehega mõtteid vahetada, nentisid, et on erakorralisest kutsest pigem elevil ega näe selles midagi halba. Meeste näod olid valdavalt naerusuised.

Reservväelane Valmar Alve ütles, et tal jäi pärast sõnumi saamist pooleli magamine, samuti ei saanud ta tööle minna. «Esimesena öeldi mulle töö juures, et ära ütle mulle,» rääkis Alve.

Nooremseersant Jakob Julius Sova lisas, et tal jääb õppuse pärast tegemata eksam, tööl ja teatris jääb käimata. «Pole hullu, saame hakkama,» rääkis ta.

Reamees Deivys Tirmaste sõnul tema suisa lootis, et tuleks õppuse kutse. Tal kulus kogunemispaika jõudmiseks vaid 45 minutit. Ehkki tal tuli kutse tõttu töö pooleli jätta, kuid kolleegid olevat sellesse suhtunud mõistvalt, ehk isegi aupaklikult.

Kolonelleitnat Mart Sirelile tuli häire, et on vaja hakata tegema täiendkutse ettevalmistusi, ööl vastu tänast. Tema sõnul joonistavad välkõppused välja, millised on vajakajäämised.