iDeal kampaania

Selgusid Tartu ülikooli dekaanide kandidaadid

Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu ülikooli dekaanide valimise komisjon registreeris eile kõigi nelja valdkonna uute dekaanide kandidaadid.

«Valitavad dekaanid saavad oma valdkondades ellu viia ülikooli uue arengukava eesmärke, millega tuleb tagada rahvusülikooli kiire areng tema järgmise aastasaja alguses,» märkis ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar (pildil).

Andres Soosaar

FOTO: Kristjan Teedema

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks kandideerib kaks inimest. Usuteaduskonna nõukogu esitas kirikuloo professori ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaani Riho Altnurme. Maailma keelte ja kultuuride kolledži nõukogu ning valdkonna 20 akadeemilist töötajat seadsid üles keskaja professori ning ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selarti kandidatuuri.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kandidaadiks esitasid majandusteaduskonna nõukogu, õigusteaduskonna nõukogu ja valdkonna 19 akadeemilist töötajat makroökonoomika professori ja praeguse sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on kaks kandidaati. Valdkonna kümme akadeemilist töötajat esitasid ühiselt dekaani kohale peremeditsiini professori ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda kandidatuuri ning valdkonna 22 akadeemilist töötajat seadsid ühiselt üles sisehaiguste propedeutika professori, sisekliiniku juhataja ja praeguse meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi nime.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna kandidaate on samuti kaks. Keemia instituudi nõukogu ning ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu esitasid kandidaadiks geoloogia vanemteaduri ning ökoloogia ja maateaduste instituudi direktori Leho Ainsaare. Arvutiteaduse instituudi nõukogu ning matemaatika ja statistika instituudi nõukogu esitasid programmeerimiskeelte semantika professori, loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaani ning arvutiteaduse instituudi asejuhataja Varmo Vene kandidatuuri.

Esimest korda korraldatakse dekaanide valimised vastavates valimiskogudes elektrooniliselt ning valimine toimub vajadusel kolmes voorus. Esimene voor on 22. oktoobril ajavahemikus kell 00.00–18.00. Kui esimeses voorus ei õnnestu mõne valdkonna uut dekaani välja selgitada, toimub selle dekaani valimiseks järgmisel päeval teine ja vajaduse ülejärgmisel päeval kolmaski voor.

Valitud dekaanid astuvad ametisse tuleva aasta 1. jaanuaril.

Tagasi üles