Väärtuskasvatuse rändkarikas anti edasi Kõrveküla ja Tartu lasteaedadele

Tartu Postimees
Copy
Tartu eralasteaia Terake esindajad Anne Oona (vasakult), Jaana Koger ja Katrin Helendi, Kõrveküla lasteaia Päikeseratas esindajad Jana Rosenthal ja Kristiina Lemmats.
Tartu eralasteaia Terake esindajad Anne Oona (vasakult), Jaana Koger ja Katrin Helendi, Kõrveküla lasteaia Päikeseratas esindajad Jana Rosenthal ja Kristiina Lemmats. Foto: Tartu ülikooli eetikakeskus

Eile Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud konverentsil selgusid lasteaiad, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskujulikku tööd. Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop andis väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli «Väärtuskasvatuse lasteaed 2019» üle Kõrveküla lasteaiale Päikeseratas ja Tartu eralasteaiale Terake.

Kõrveküla lasteaeda Päikeseratas tunnustas eetikakeskus laste sotsiaalsete oskuste ning vaimse tervise mitmekülgse toetamise ja tulemusliku väärtusarenduse eest. Päikeseratta juhi Jana Rosenthali sõnul oli see neile kolmas kord tunnustusprogrammis osaleda. «Seetõttu oli analüüsi kirjutada küll lihtsam, aga teisalt olid ka ootused kõrgemad. Oma tegevust analüüsides on oluline keskenduda kõige olulisemale ja tugineda tõenduspõhistele näidetele. See oli hea õppimise koht,» kirjeldas Rosenthal. Ta oli väga tänulik oma lasteaiaperele. «Ma väga tänan oma õpetajaid, kõik see on tänu neile – üksi ei tee me keegi midagi!»

Tartu valla sotsiaalnõunik Jaana Puur kirjutas Kõrveküla lasteaeda iseloomustades, et lasteaiapere on kokkuhoidev ja külalislahke. «Lasteaeda võiks iseloomustada nii: toredad lapsed, targad õpetajad ja tublid töötajad.» Puur lisas, et lasteaia ja lapsevanemate vahel on kujunenud hea koostöö ühise eesmärgi nimel: toetada ja suunata lapse arengut ja kasvamist, arvestada tema isikupära ja annetega.

Tartu eralasteaed Terake vääris tunnustamist väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

«Meie lasteaiale tähendab karikavõit tõestust, et me oleme kümne aastaga edasi liikunud,» rõõmustas Tartu eralasteaia Terake direktor Katrin Helendi. «Ma olen väga õnnelik, et ma töötan sellises majas ja sellises meeskonnas.» Tunnustusprogramm oli Helendi sõnul lasteaiale võimalus võtta aeg maha, vaadata peeglisse ning seada uusi sihte. «Me nägime, et tehtu analüüsimine on vajalik eeskätt meile endale oma töö jaoks,» ütles Helendi. «Nii kohtvisiit kui ka eetikakeskuse meeskondlik tagasiside aitasid keskenduda olulisele ning andsid hea sihi.» 

«Lasteaia õpetajad on pannud idanema ja kasvama nii mõnegi tarkusetera, millest on kümne aastaga häid vilju võrsunud. Kogu lasteaiapere on rõõmu ja heameelega oma kogemusi jaganud nii lapsevanematele kui ka kolleegidele,» on Terakese lasteaeda iseloomustanud Hariduse Edendamise sihtasutuse juhatuse liiga Urmo Uiboleht.

Tartu ülikooli eetikakeskuse hea lasteaia projektijuhi Nele Punnari sõnul olid tunnustusprogrammis osalenud lasteaiad igaüks oma nägu. «Üle Eesti on kasutusel suurepäraseid praktikaid nii lapse arengu toetamiseks, personali arendamiseks kui ka lasteaiakultuuri väärtuspõhiseks edendamiseks,» tunnustas Punnar. «Lasteaedades tehakse palju ja südamega.»

Tunnustusprogrammi «Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed» tiitlid anti üle konverentsil «Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma pean, sain lasteaiast». 

Tartu ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust alates 2009. aastast. Tunnustusprogrammides said lasteaiad osaleda juba seitsmendat korda. Hea kooli ja hea lasteaia nimelistele tunnustusprogrammidele on aastatel 2009–2019 oma tööd saatnud 113 lasteaeda ja 80 kooli. Koolide programm kestab kuni novembrini.

Tartu ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis «Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed» osalenutel tuli kirjutada eneseanalüütiline töö lasteaia tegevustest väärtuskasvatuse kontekstis. Tänavu osales tunnustusprogrammis 24 lasteaeda.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles