Tartu koolide juures uuritakse õhukvaliteeti

Üks mõõtmispaik asus Mart Reiniku kooli algklasside maja juures Riia tänaval.

FOTO: Keskkonnagentuur

Keskkonnaagentuur alustas koos Tartu koolidega üleeuroopalise õhukvaliteedi teemalise projektiga. Pühapäevase autovaba päeva valguses on võimalik analüüsida, millise kvaliteediga on koolide juures välisõhk tegelikult – pole ju saladus, et paljud vanemad armastavad oma lapsi autoga kooli sõidutada.

Keskkonnaagentuur on Eesti koordinaator Euroopa keskkonnaameti juhitavale üleeuroopalise õhukvaliteedi teemalisele kodanikuteaduse projektile, milles osalevate Euroopa riikide koolide ümbruses mõõdetakse NO2 sisaldust õhus.

Projekti eesmärk on uurida, kas kooli tänavapoolses küljes on õhukvaliteet halvem (NO2 sisalduse hulk suurem) kui kooli siseõues ja kui suurel määral.

Sellel esmaspäeval alustati projektis osalevate Tartu koolidega õhukvaliteedi hindamist, mille raames paigaldati koolide juurde neljaks nädalaks NO2 passiivsed difusioonkogujad. Pärast kogumisperioodi analüüsitakse Eesti keskkonnauuringute keskuse laboris kogujaid ning antakse hinnang püstitatud õhuteemalistele küsimustele.

Miks on õhk ja selle kvaliteet oluline? Kas see mõjutab otseselt meie tervist ja ümbritsevat keskkonda? Milline on õhukvaliteet koolide ümbruses? Millised on õhu saastumise põhjused ja tagajärjed? Kuidas saaksime vältida õhu saastumist? Need on olulised küsimused, mis vajavad mõistmist ja arutelu.

Projekt võimaldab koolidel täiendada keskkonna ja õhu teemade käsitlemist õppekavas, kaasates õpilasi oma kooli ümbruse õhukvaliteedi tulemuste põhjal arutlema nendel teemadel ning võrdlema saadud tulemusi nii teiste projektis osalevate Tartu koolide kui ka Euroopa koolide mõõtmistulemustega. Ühtlasi võimaldab projekt tõsta õpilaste, õpetajate ja lastevanemate keskkonnateadlikkust, juhtida tähelepanu kooli ümbruse õhukvaliteedile ning seda mõjutavatele teguritele.

Tagasi üles