P, 1.10.2023

Milline Tartu mure väärib lahendamist enim?

Aet Rebane
, ajakirjanik
Facebook
Comments
Kaasav eelarve
Kaasav eelarve Foto: Tartu Linnavalitsuse Oma

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonnale laekus tänavu kaasava eelarve 25 ettepanekut, mis lähevad rahvahääletusele.

Tänavuste ideede hulgas on mitu spordiparki ja liiklemise turvalisemaks muutmise projekti. Tooni annavad ka kunsti toomise linnaruumi ning linnataristu renoveerimise projektid.

Ideede esitamisel oli linnavalitsuse nõue, et tulemus peab olema avalikkusele kättesaadav, ei tohi tekitada linnale edaspidi liigseid kulusid ja valmima 2020. aasta jooksul. Idee peab olema seotud Tartu linnaga ning selle teostamise maksumus ei tohi ületada 100 000 eurot.

Kaasava eelarve kogusumma on 200 000 eurot, mistõttu viib linnavalitsus ellu vähemalt kaks enim hääli saanud ideed. Hääletada saab kuni kolme poolt. Selleks tuleb minna Tartu raekoja infokeskusesse (raekoja esimesel korrusel), kaasa võtta isikut tõendav dokument, või hääletada elektrooniliselt infosüsteemis Volis.

Ideed valiti välja mitmes jaos. Mais hindas neid spetsialistidest eksperdikomisjon ja kaalus, kas ideed on ajaliselt, rahaliselt ja tehniliselt teostatavad ning kas need pakuks avalikku hüve. Ekspertide otsusel sai 78 ideest järgmisesse vooru edasi 45. Kahel juhul ideed liideti ning seega oli järgmine valim 43. Roheline tuli anti 25 ideele, mis pääsevad oktoobris rahvahääletusele.

Oktoobri alguses korraldatakse kaasava eelarve ettepanekuid tutvustav üritus, kus autorid selgitavad, kuidas muudab nende idee Tartu paremaks. Toimub ka videoülekanne. Hääletus algab 3. oktoobril kell 0.00 ja lõpeb 10. oktoobril kell 18. Seejärel antakse teada tulemused.

Tartu pakkus 2013. aastal esimese omavalitsusena linlastele välja võimaluse esitada kaasava eelarve ideid. Kolmel esimesel aastal said inimesed otsustada 140 000 euro üle, 2016. aastal suurendas linnavolikogu kaasava eelarve summa 150 000 euroni ning 2018. aastal 200 000 euroni. 2014. aastast oli kõigil hääletajatel kuni kolm häält. Keskmiselt kasutatakse ühel hääletusel kahte häält.

Hääletajaid iga aastaga olnud üha rohkem. 2013. aastal võttis hääletusest osa 2645 inimest, möödunud aastal 5291. Samas on kahanenud esitatud ideede arv: kui 2013. aastal esitati 158 ideed, siis sel aastal oli neid esimeses valikuetapis 78. Eelmistel aastatel on kaasava eelarve ettepanekute esitajate alumine vanusepiir olnud 16. eluaasta.

Sel aastal saab hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane inimene, kelle elukoht on Tartu.

Idee nr 1. Anneka vabala ehk palliplats, ronimisvõimalused, lauatennis, tasakaalulint, võrkkiiged, välijõusaal ja pingid Anne noortekeskuse hoovi. Mõeldud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.
Idee nr 1. Anneka vabala ehk palliplats, ronimisvõimalused, lauatennis, tasakaalulint, võrkkiiged, välijõusaal ja pingid Anne noortekeskuse hoovi. Mõeldud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Foto: Erakogu
Idee nr 2. Kettagolf igasse Tartu linnaossa. Tartu ainus kettagolfipark kipub hooajal ülerahvastatud olema. Idee esitajad loodavad Ropkamõisa kettagolfipargi rajamisega mängijaid hajutada. Peale selle tahavad idee autorid püstitada igasse linnaossa harjutuskorvid.
Idee nr 2. Kettagolf igasse Tartu linnaossa. Tartu ainus kettagolfipark kipub hooajal ülerahvastatud olema. Idee esitajad loodavad Ropkamõisa kettagolfipargi rajamisega mängijaid hajutada. Peale selle tahavad idee autorid püstitada igasse linnaossa harjutuskorvid. Foto: Erakogu
Idee nr 3. Eeskujulikud rattateed. Idee esitajad soovivad rajada tähistatud ja võimaluse korral sõiduteest füüsiliselt eraldatud rattateed, et ratturid ei peaks sõeluma kõnni- ja sõiduteede vahel. Samuti soovivad idee autorid luua ohutud ja arusaadavad ristmikud.
Idee nr 3. Eeskujulikud rattateed. Idee esitajad soovivad rajada tähistatud ja võimaluse korral sõiduteest füüsiliselt eraldatud rattateed, et ratturid ei peaks sõeluma kõnni- ja sõiduteede vahel. Samuti soovivad idee autorid luua ohutud ja arusaadavad ristmikud. Foto: Erakogu
Idee nr 4. Emajõe vabaujula ajakohastamine.
Idee esitajad soovivad rajada laululavapoolsele kaldale esindusliku ranna, kus oleks tualett, pesemisvõimalused, korralikud riietuskabiinid ning turvaline asjade hoiustamise koht. Samuti soovivad nad renoveerida spordiväljakuid ja uuendada vaba aja sisustamise võimalusi nii piknikulaudade, kiikede kui ka treeningumasinatega.
Idee nr 4. Emajõe vabaujula ajakohastamine. Idee esitajad soovivad rajada laululavapoolsele kaldale esindusliku ranna, kus oleks tualett, pesemisvõimalused, korralikud riietuskabiinid ning turvaline asjade hoiustamise koht. Samuti soovivad nad renoveerida spordiväljakuid ja uuendada vaba aja sisustamise võimalusi nii piknikulaudade, kiikede kui ka treeningumasinatega. Foto: Erakogu
Idee nr 5. Härma kooli innovaatiline spordiplats. Idee esitajad soovivad luua spordiväljakut, kus oleks kohe võimalik tablool näha soorituse tulemust. Samuti lisataks väljakule tasakaalulint ja lauatenniselaud.
Idee nr 5. Härma kooli innovaatiline spordiplats. Idee esitajad soovivad luua spordiväljakut, kus oleks kohe võimalik tablool näha soorituse tulemust. Samuti lisataks väljakule tasakaalulint ja lauatenniselaud. Foto: Erakogu
Idee nr 6. Ihaste spordipargi väljaehitamine. Idee esitajad soovivad E. Wiiralti tänaval asuvasse spordiparki ehitada petangiplats, välijõusaal ja seiklusrada, loodusmängude, lauatennise ja maastikuratta alad, piknikupidamise koht koos prügikastide ja pinkidega. Plaanis on ka rannavolle- ja rannatenniseväljakute liivakatte uuendamine ja uute võrgupostide paigaldus.
Idee nr 6. Ihaste spordipargi väljaehitamine. Idee esitajad soovivad E. Wiiralti tänaval asuvasse spordiparki ehitada petangiplats, välijõusaal ja seiklusrada, loodusmängude, lauatennise ja maastikuratta alad, piknikupidamise koht koos prügikastide ja pinkidega. Plaanis on ka rannavolle- ja rannatenniseväljakute liivakatte uuendamine ja uute võrgupostide paigaldus. Foto: Erakogu
Idee nr 7. Ilmatsalu keskuse liikumisala. Idee esitajad soovivad rajada Ilmatsalu põhikooli territooriumile liikumisväljaku. Seda saaks kasutada nii koolipere kui ka ülejäänud elanikud. Sinna tuleks väljakud pallimängudeks ning tasakaalurada ja välijõusaal.
Idee nr 7. Ilmatsalu keskuse liikumisala. Idee esitajad soovivad rajada Ilmatsalu põhikooli territooriumile liikumisväljaku. Seda saaks kasutada nii koolipere kui ka ülejäänud elanikud. Sinna tuleks väljakud pallimängudeks ning tasakaalurada ja välijõusaal. Foto: Erakogu
Idee nr 8. Korras piirded – ilusam Tartu. Idee esitajad leiavad, et paljud Tartu piirded vajavad värvimist, sest praegu on need vanad ja väsinud.
Idee nr 8. Korras piirded – ilusam Tartu. Idee esitajad leiavad, et paljud Tartu piirded vajavad värvimist, sest praegu on need vanad ja väsinud. Foto: Erakogu
Idee nr 9. Kuradisilla renoveerimine. Kuradisild on üks väheseid säilinud 20. sajandi alguse betoonsildu. Sild on murenenud, sillaots nihkunud, katteplaadid ja rinnatis lagunenud ning vana puit ja glasuurplaadid purunemas. Idee esitajad soovivad silla ära parandada.
Idee nr 9. Kuradisilla renoveerimine. Kuradisild on üks väheseid säilinud 20. sajandi alguse betoonsildu. Sild on murenenud, sillaots nihkunud, katteplaadid ja rinnatis lagunenud ning vana puit ja glasuurplaadid purunemas. Idee esitajad soovivad silla ära parandada. Foto: Erakogu
Idee nr 10. «Lehmaradade» asemele mugavad liikumisteed ja heakorrastatud linnaruum. Idee esitajad leiavad, et Tartus on palju kohti, kus varem rajatud rohealal on porised teerajad, sest neis kohtades pole arvestatud inimeste liikumismustritega. Idee autorid soovivad need rajad muuta sillutisega kõnni- või kergliiklusteedeks.
Idee nr 10. «Lehmaradade» asemele mugavad liikumisteed ja heakorrastatud linnaruum. Idee esitajad leiavad, et Tartus on palju kohti, kus varem rajatud rohealal on porised teerajad, sest neis kohtades pole arvestatud inimeste liikumismustritega. Idee autorid soovivad need rajad muuta sillutisega kõnni- või kergliiklusteedeks. Foto: Erakogu
Idee nr 11. Liikumispargi rajamine Kivilinna kooli õuealale.
Sinna paigaldataks ronimis- ja turnimisala, renoveeritaks korv- ja võrkpalliväljakud, paigaldataks välitrenažöörid ja väike kettagolfi õpperada.
Idee nr 11. Liikumispargi rajamine Kivilinna kooli õuealale. Sinna paigaldataks ronimis- ja turnimisala, renoveeritaks korv- ja võrkpalliväljakud, paigaldataks välitrenažöörid ja väike kettagolfi õpperada. Foto: Erakogu
Idee nr 12. Lillemüüjatele ilusad müügipaviljonid.
Idee esitajad soovivad, et igal Küüni tänava lillemüüjal oleks kate, millega ennast ja lilli halva ilma eest kaitsta. Praegused müügiletid näevad välja armetud ja ajale jalgu jäänud.
Idee nr 12. Lillemüüjatele ilusad müügipaviljonid. Idee esitajad soovivad, et igal Küüni tänava lillemüüjal oleks kate, millega ennast ja lilli halva ilma eest kaitsta. Praegused müügiletid näevad välja armetud ja ajale jalgu jäänud. Foto: Erakogu
Idee nr 13. Loodussäästlike ehitusviiside õppemaja ja vanamaterjali varjupaiga avamine Aleksandri tänaval.
Selle juurde kuuluks ka vanamaterjali varjupaik väärtuslike ehitusdetailide taaskasutamiseks. Restaureeritaks miljööväärtusliku puumaja seina- ja katusekonstruktsioonid, paigaldataks ka katusekate.
Idee nr 13. Loodussäästlike ehitusviiside õppemaja ja vanamaterjali varjupaiga avamine Aleksandri tänaval. Selle juurde kuuluks ka vanamaterjali varjupaik väärtuslike ehitusdetailide taaskasutamiseks. Restaureeritaks miljööväärtusliku puumaja seina- ja katusekonstruktsioonid, paigaldataks ka katusekate. Foto: Erakogu
Idee nr 14. Maailma suurim fotogalerii Annelinna majade otsaseintel. Idee on tuua Tartusse maailmakuulus vaatamisväärsus, «meie enda Eiffeli torn». Annelinna kergliikluskiirel on 16 tuhmi otsaseina, mida kasutataks lõuenditena.
Idee nr 14. Maailma suurim fotogalerii Annelinna majade otsaseintel. Idee on tuua Tartusse maailmakuulus vaatamisväärsus, «meie enda Eiffeli torn». Annelinna kergliikluskiirel on 16 tuhmi otsaseina, mida kasutataks lõuenditena. Foto: Erakogu
Idee nr 15. Musumäe korrastamine Toomemäel.
Musumägi rajati 19. sajandil. Algul oli Musumäe sees ka väike koobas, ent see on praeguseks kokku varisenud. Möödunud sajandi alguseni oli seal veel tiik, mis ulatus grotini. Alles on nn õhkamiste sillake kunagise tiigi juurest. Idee autorid soovivad Musumäge ja silda korrastada.
Idee nr 15. Musumäe korrastamine Toomemäel. Musumägi rajati 19. sajandil. Algul oli Musumäe sees ka väike koobas, ent see on praeguseks kokku varisenud. Möödunud sajandi alguseni oli seal veel tiik, mis ulatus grotini. Alles on nn õhkamiste sillake kunagise tiigi juurest. Idee autorid soovivad Musumäge ja silda korrastada. Foto: Erakogu
Idee nr 16. Mäe tänava trepi korrastamine. Idee esitajad leiavad, et trepp, mida kasutatakse Roosi tänava kõrval sageli Eesti Rahva Muuseumisse jalutamiseks, riivab lagunemisega silma, ja soovivad selle korda teha.
Idee nr 16. Mäe tänava trepi korrastamine. Idee esitajad leiavad, et trepp, mida kasutatakse Roosi tänava kõrval sageli Eesti Rahva Muuseumisse jalutamiseks, riivab lagunemisega silma, ja soovivad selle korda teha. Foto: Erakogu
Idee nr 17. Pingid linnaruumi.
Idee esitajad soovivad paigaldada pinke Tartu linna eri piirkondadesse, näiteks kõnniteede äärde Kalda teele ning Puiestee, Näituse, Puusepa, Turu ja Riia tänavale.
Idee nr 17. Pingid linnaruumi. Idee esitajad soovivad paigaldada pinke Tartu linna eri piirkondadesse, näiteks kõnniteede äärde Kalda teele ning Puiestee, Näituse, Puusepa, Turu ja Riia tänavale. Foto: Erakogu
Idee nr 18. Saun Emajõe linnaujulas. Lodjaseltsi saun lammutatakse, uue ehitamiseks on projekt ja luba. Kaasav eelarve kindlustaks sauna ehituse ning annaks võimaluse kaasa rääkida. Idee autorid soovivad luua sauna puukütte, vihtlemise, jääaugu ja suure lavaga ning oleks mõeldud kogukonnasaunana.
Idee nr 18. Saun Emajõe linnaujulas. Lodjaseltsi saun lammutatakse, uue ehitamiseks on projekt ja luba. Kaasav eelarve kindlustaks sauna ehituse ning annaks võimaluse kaasa rääkida. Idee autorid soovivad luua sauna puukütte, vihtlemise, jääaugu ja suure lavaga ning oleks mõeldud kogukonnasaunana. Foto: Erakogu
Idee nr 19. Supilinna tiigi tervendamine. Tiigis elavad kahepaiksed ja mitmed linnud, näiteks naerukajakad, laugud, taidud, kühmnokk-luiged, sinikaelad ja haigrud. Oa tänava pikenduse ääres pesitsevad ööbikud ja kukkurtihased. Viimastel aastatel on tiigi kinnikasvamine märgatavalt kiirenenud. Sellise tempoga kaoks veekogu varsti. Idee autorid soovivad selle puhastada laialehisest hundinuiast ja mudast ning veidi süvendada, et see saaks säilida kahepaiksete elupaigana.
Idee nr 19. Supilinna tiigi tervendamine. Tiigis elavad kahepaiksed ja mitmed linnud, näiteks naerukajakad, laugud, taidud, kühmnokk-luiged, sinikaelad ja haigrud. Oa tänava pikenduse ääres pesitsevad ööbikud ja kukkurtihased. Viimastel aastatel on tiigi kinnikasvamine märgatavalt kiirenenud. Sellise tempoga kaoks veekogu varsti. Idee autorid soovivad selle puhastada laialehisest hundinuiast ja mudast ning veidi süvendada, et see saaks säilida kahepaiksete elupaigana. Foto: Erakogu
Idee nr 20. Tartu katoliku kooli Tähtpere aed on kõigile avatud mängukeskkond Tähtveres katoliku kiriku kõrval Kassitoome lähedal. Idee esitajate hinnangul on plats praegu liiga kinni kasvanud ja muutub vihmaga poriseks. Aeda kerkiks mängu- ja palliplats ning turnimise koht. Pargiossa istutataks põõsad ja alusmetsataimed.
Idee nr 20. Tartu katoliku kooli Tähtpere aed on kõigile avatud mängukeskkond Tähtveres katoliku kiriku kõrval Kassitoome lähedal. Idee esitajate hinnangul on plats praegu liiga kinni kasvanud ja muutub vihmaga poriseks. Aeda kerkiks mängu- ja palliplats ning turnimise koht. Pargiossa istutataks põõsad ja alusmetsataimed. Foto: Erakogu
Idee nr 21. Tõstetud ristmikud Karlovas.
Idee esitajad soovivad nende abil muuta Tähe tänava jalakäijale mugavamaks ning ohutumaks. Tõstetud ristmikud ja ülekäigurajad sunniksid sõidukeid vähendama kiirust ning andma teed jalakäijatele. Teekatte tekstuuri ja värvi muutused annaks visuaalselt ja heliga autojuhtidele märku aladest, mis vajavad erilist tähelepanu ning sunniks juhte kiirust vähendama. Tõstetud ülekäigurajad võimaldaks liikumisraskustega jalakäijatel ületada autoteed kõnniteega samal tasapinnal.
Idee nr 21. Tõstetud ristmikud Karlovas. Idee esitajad soovivad nende abil muuta Tähe tänava jalakäijale mugavamaks ning ohutumaks. Tõstetud ristmikud ja ülekäigurajad sunniksid sõidukeid vähendama kiirust ning andma teed jalakäijatele. Teekatte tekstuuri ja värvi muutused annaks visuaalselt ja heliga autojuhtidele märku aladest, mis vajavad erilist tähelepanu ning sunniks juhte kiirust vähendama. Tõstetud ülekäigurajad võimaldaks liikumisraskustega jalakäijatel ületada autoteed kõnniteega samal tasapinnal. Foto: Erakogu
Idee nr 22. Uue tänava spordiväljak. Idee esitajate sõnul on Tartu Aleksander Puškini koolil mure, et õpilastel pole võimalusi värskes õhus sportimiseks. Koolis on ka väikesed klassid hariduslike erivajadustega õpilastele, kes vajavad erilist tähelepanu. Kehalise kasvatuse tundides spordivad lapsed tühermaal koolimaja lähedal. Idee esitajad soovivad platsile rajada tasandatud pinna ja loodusliku murukattega spordiväljaku.
Idee nr 22. Uue tänava spordiväljak. Idee esitajate sõnul on Tartu Aleksander Puškini koolil mure, et õpilastel pole võimalusi värskes õhus sportimiseks. Koolis on ka väikesed klassid hariduslike erivajadustega õpilastele, kes vajavad erilist tähelepanu. Kehalise kasvatuse tundides spordivad lapsed tühermaal koolimaja lähedal. Idee esitajad soovivad platsile rajada tasandatud pinna ja loodusliku murukattega spordiväljaku. Foto: Erakogu
Idee nr 23. Vaade rikastab: 100+ peeglit. Idee autorid soovivad linna paigaldada rohkelt peegleid, et mornid, väsinud, räsitud, kössis, tujutud inimesed muutuksid rõõmsaks ja näeksid ennast rohkem.
Idee nr 23. Vaade rikastab: 100+ peeglit. Idee autorid soovivad linna paigaldada rohkelt peegleid, et mornid, väsinud, räsitud, kössis, tujutud inimesed muutuksid rõõmsaks ja näeksid ennast rohkem. Foto: Erakogu
Idee nr 24. Puhkepark Ülejõe ja Raadi-Kruusamäe linnaosa piirile, vana sõjaväeosa territooriumile (Kasarmu 3). Puhkepargis oleksid piknikuala, vahendid sportimiseks ning mänguväljak, mis arvestaks ka liikumispuudega lastega.
Idee nr 24. Puhkepark Ülejõe ja Raadi-Kruusamäe linnaosa piirile, vana sõjaväeosa territooriumile (Kasarmu 3). Puhkepargis oleksid piknikuala, vahendid sportimiseks ning mänguväljak, mis arvestaks ka liikumispuudega lastega. Foto: Erakogu
Idee nr 25. Tuhat uut puud ja põõsast. Idee esitajad soovivad Tartusse istutada rohkem puid ja põõsaid, sest paljud puud linnas on vanad ja ohtlikud. Idee esitajate sõnul ei looda kõrghaljastust samas proportsioonis uute linnaosade ja teedega.
Idee nr 25. Tuhat uut puud ja põõsast. Idee esitajad soovivad Tartusse istutada rohkem puid ja põõsaid, sest paljud puud linnas on vanad ja ohtlikud. Idee esitajate sõnul ei looda kõrghaljastust samas proportsioonis uute linnaosade ja teedega. Foto: Erakogu
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles