Kohus lõpetas osaliselt Lemberi ja Roosmanniga seotud kriminaalasja

Tartu endine abilinnapea Kajar Lember.

FOTO: Kristjan Teedema /Tartu Postimees

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Roosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt.

Lemberit süüdistatakse lisaks suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

12. augustil peetud eelistungil käsitleti ühe teemana osade süüdistuse episoodide aegumist riigikohtu tänavu 13. mail tehtud otsuse valguses. Eelistungil esitas prokurör kohtule süüdistusaktile täiendavalt põhjendused, kus tõi välja, millised kriminaalasjas käsitletud episoodid ei ole aegunud ning millised episoodid võivad riigikohtu 13. mai otsust aluseks võttes olla osaliselt aegunud. Samuti taotlesid soodustuskelmuse kuriteoepisoodides kriminaalmenetluse osalist lõpetamist aegumise tõttu kaitsjad.

Tartu maakohus otsustas tehtud kohtumäärusega aegumise tõttu osaliselt lõpetada kriminaalmenetluse soodustuskelmuse kuriteoepisoodides, mis seonduvad Jaago Roosmannil 14 taotlustoimikuga, Kajar Lemberil kümne taotlustoimikuga, Indrek Mooratsil ja osaühingul Kasenorm kaheksa taotlustoimikuga, Aarne Lemberil, Kalle Kütil, Gert Kiilaspäl, Puhkeküla osaühingul, Peetrimõisa Villa osaühingul ja Lääne Vara osaühingul kahe taotlustoimikuga ning Veiko Albergil, Ülle Lippusel ja Õkomuld osaühingul ühe taotlustoimikuga. Ülejäänud süüdistuses olevates kuriteoepisoodides jätkab kohus menetlust.

Lisaks tegi kohus määruse, millega andis Jaago Roosmanni, Kajar Lemberi, Aarne Lemberi, Kalle Küti, Gert Kiilaspä, Veiko Albergi, Indrek Mooratsi, Ülle Lippuse, Tuuli Tiro, Kasenormi osaühingu, Puhkeküla osaühingu, Peetrimõisa Villa osaühingu, Lääne Vara osaühingu, Baltichouse Production osaühingu, Õkomuld osaühingu, Veia LK osaühingu, Lemmik Mees osaühingu kohtu alla.

Kohus jättis rahuldamata Jaago Roosmanni, Aarne Lemberi, Kalle Küti, osaühingu Peetrimõisa Villa, Gert Kiilaspä, Baltichouse Production osaühingu, Veiko Albergi, Ülle Lippuse, Õkomuld osaühingu, Indrek Mooratsi ja Lääne Vara osaühingu kaitsjate taotlused süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile. Kohtu hinnangul vastab süüdistusakt nõuetele ning selle tagastamiseks puudub alus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul on osa Kajar Lemberi ja Jaago Roosmanni soodustuskelmuse kuritegusid praeguseks aegunud, sest pärast süüdistusakti kohtusse saatmist muutis riigikohus soodustuskelmuste kohtupraktikat. Prokurör selgitas, et soodustuskelmuste arvelt vähenes mõnevõrra küll süüdistuse maht, kuid süüdistuse sisu ei muutunud ja tekitatud kahju on endiselt suur.

«Riigikohtu otsusest tulenevalt muutus soodustuskelmuste aegumistähtaegade arvestamine. Sellest ilmnes, et osa soodustuskelmusi on uue seisukoha järgi aegunud. Prokuratuur esitas eelistungil taotluse aegunud kuritegude osas menetluse lõpetamiseks ja sellise määruse kohus nüüd ka tegi» ütles prokurör. 

Kajar Lemberi suhtes jätkub kohtumenetlus üheksas soodustuskelmuses ja kahes korruptsioonikuriteos ning Jaago Roosmanni suhtes 21 soodustuskelmuses. Nende soodustuskelmustega tekitati süüdistuse kohaselt riigile enam kui 1,7 miljoni euro suurune kahju, millest Kajar Lember on praeguse süüdistuse järgi seotud rohkem kui 700 000 euroga.

Eriasjade prokuröri sõnul ei saa majanduskuritegude kahju hinnata ainult rahas. «Majanduskuritegude uurimise eesmärk on hoida ära ja heastada eelkõige majanduskeskkonnale tekitatud kahju. Lisaks otsesele rahalisele mõjule kahjustavad sellised kuriteod ausate inimeste ja ettevõtjate huve. Soodustuskelmustega petetakse riigilt välja toetusi, mille oleks pidanud saama ausad ja neid toetusi arenemiseks vajanud ettevõtted ning tekitatakse kahju nii konkurentsitingimustele kui ka usaldusele riigi suhtes,» lisas Gross.

Kriminaalasja arutamine kohtuistungil üldmenetluses algab Tartu maakohtu Tartu kohtumajas 18. mail 2020. Kohtuvaidlused on esialgu planeeritud 2021. aasta oktoobrikuu kuuele tööpäevale.

Tagasi üles
Back