* Rida 107 aastat tagasi ilmunud Postimehest.

«Karlova eeslinna uue sauna ehitusetööd Pargi uulitsas nr 10 jõuavad lõpukorrale. Umbes kuu aja jooksul peaks viimased tööd, nagu veevärgi ja elektrivalgustuse sisseseadmine valmis olema ja hr. A. Silla asutus avalikuks pruukimiseks avatud saama.

Ehitus ise jätab oma suuruse ja sisseseade poolest teised sarnased asutused Tartus enesest kaugele maha. Pää-sissekäik on Pargi uulitsast, kust 2 ust sisse viivad: ühest pääsetakse alumise korrale, kus 4 üleüldist sauna, igaüks kolme ruumiga on. Teisest uksest mindakse treppi mööda teise ja kolmanda korra pääle.

Teisel korral leiame kümme kaheruumilist ja kaks kolmeruumilist numbrisauna ja veel ühe suure üleüldise kolmeruumilise sauna.

Kolmas kord mahutab eneses viis kaheruumilist numbrisauna, ühe suure, uuemat viisi sisseseatud perekonnakorteri ja 4 üksikut tuba teenijate korteriteks.

Pääle nende ruumide on teisel ja kolmandal korral kumbagis veel üks ootamisetuba. Läbi iga kolme korra jookseb ühest hoone otsast teise sirge ruumikas koridor, millesse sohvad ootajate tarvis sisse pandakse.

Üleüldine kassa, ja kindla seintega ruum seisab alumisel korral sissekäikude vastus, milles telefon üles on seatud, et ka saunaskäijad teda tarvilisel korral pruukida võiks.

Päähoone taga, temaga koridori läbi ühendatud, on iseäraline veekatelde ja veetõrte hoone, milles kaks 17 jala pikust, Viljandis inseneri U. Pohrti vabrikus valmistatud veekatalt sisse on müüritud. Katelde pääl, teisel korral, seisavad kolm, ühtekokku 5000 pange suurt veetõrt, millest vesi saunaruumidesse ja kateldesse tuleb.

Katlahoone otsas seisab kümne sülla kõrgune raud-korsten, mis ka Viljandis valmistatud.

Tähe uulitsa pool, päähoone otsas, asub üle 350 jalga sügav puurkaev suure tagavara vee-ruumiga, millest vesi 15 pange minutis ülestõmbava pumba läbi veetõrtesse juhitakse. Elektrijõu tarvis seatakse oma dünamomasin sisse.

Väljastpoolt vaadates kujutab asutus ennem üht vabrikut kui sauna...»

Nii kirjutab 1912. aasta 5. septembri Postimees. Nüüd oleme ajas 107 aastat ja üks päev hiljem. Aga kuidas Pargi tänava saun Tartus ikkagi avati ja mis sai edasi?

1912. aasta suvi

Karlova saun Pargi uulitsas peaks kohe-kohe valmis saama, aga ei saa.