Martin Hallik võitis esimeses kohtuastmes Tartu ülikooli ning tal säilib lootus suurele hüvitisele
Lisatud ülikooli esindaja kommentaar.

Martin Hallik FOTO: Tairo Lutter

Tartu maakohus rahuldas osaliselt Tartu ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt mehe kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Ülikooli rektorit Toomas Asserit ei ole täna Tartus, kuid rektoraadi kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson kinnitas, et ülikool kavatseb maakohtu otsuse edasi kaevata.

Kohus tuvastas, et Tartu ülikooli ülesütlemisavaldus mullu 29. augustil Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine.

Kohus leidis, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma hoiatuseta ei olnud kohane meede ning ülesütlemine on hoiatuse puudumise tõttu tühine. Kohtu hinnangul olnuks piisav tähelepanu juhtimine käitumise ebasobivusele. Ülikool saanuks lepingu lõpetamist kaaluda juhul, kui Hallikut oleks hoiatatud, et tema käitumine toob kaasa lepingu lõpetamise, ning tema käitumine oleks sellest hoolimata kordunud.

Lisaks mõistis kohus tehtud otsusega Tartu ülikoolilt Martin Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. 30 568 eurot sellest on saamata jäänud töötasu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohus möönab, et praeguseks puudub kohtupraktika sellises ulatuses kahjuhüvitiste väljamõistmiseks ning mittevaralise kahju summa võib tunduda liiga suur. Samas tuleb hüvitamisel lähtuda sellest, et lepingu lõpetamise aluse valik ning selle avalikustamine tähendab arusaadavalt hageja maine hävitamist ja tema karjäärivõimaluste rikkumist aastateks, kui mitte pikemaks ajaks.

Kohtu hinnangul puudus Tartu ülikoolil kohustus ja vajadus avaldada infot Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamise fakti ja aluste kohta avalikkusele pressiteatena.

Tartu ülikooli kaitsja Leonid Tolstov ütles Tartu Postimehele, et antud vaidlus on ülikooli jaoks põhimõtteline. «See ei ole lihtsalt üks suvaline töövaidlus. See puudutab ülikooli väärtusi, seda kuidas kaitsta töökeskkonda ja siin ei saa teha ühtegi allahindlust,» rääkis ta.

Tolstovi sõnul on kohus tuvastanud, et Hallik käitus ebaväärikalt ja ei saa öelda, et midagi poleks juhtunud. «Kohus leiab ka, et ülikool pidi selles olukorras reageerima. Ka leiab kohus, et ülikool oleks pidanud kaaluma hoiatust, mitte töölepingu ülesütlemist,» jätkas ta.

Hüvitise suuruse ja maksmisega on Tolstovi sõnul kaks küsimust. «Selline moraalse hüvitise suurus on Eesti kohtupraktikas pretsedenditu ja mind pani see kõvasti kulmu kergitama,» rääkis Tartu ülikooli esindav advokaat. Ta lisas, et teine küsimus on õiguslikku laadi. «Kohus ei ole välja toonud, mida on ülikool valesti teinud või rikkunud. Ülikool avaldades pressiteate töölepingu lõpetamisest Tartu ülikooli raamatukogu direktoriga ei avaldanud ühtegi valeväidet, sellega ei antud mingisugust hinnangut. See oli neutraalne pressiteade. Selleks, et võiks kaasneda kahjunõue Martin Halliku poolt, oleks pidanud ülikool midagi valesti tegema.»

Tolstov sõnas, et Martin Hallikul endal on olnud küllalt suur roll selle meediahuvi tekitamisel.

Pikk vaidlus

Tartu ülikool lõpetas mullu 29. augustil ootamatult töösuhte ülikooli raamatukogu direktori Hallikuga, viidates usalduse kaotusele ja direktori ebaväärikale käitumisele.

Hallik kaebas vallandamisotsuse töövaidluskomisjoni möödunud aastal. Seal tunnistati tema töölepingu ülesütlemine tühiseks ning eelmise aasta 22. novembril mõisteti ülikoolilt tema kasuks välja 118 000 euro suurune hüvitis. Ülikool kaebas otsuse edasi.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Apellatsiooni Tartu ringkonnakohtule on võimalik esitada 30 päeva jooksul.

Tagasi üles
Back