Kambja vald jääb Kambja vallaks

Ülenurmel asuv Kambja vallamaja.

FOTO: Sille Annuk

Valitsus otsustas mitte muuta 2017. aastal tehtud otsust Kambja valla nimeküsimuses.

«Kambja valla nime küsimus on oodanud juba mõnda aega valitsuse seisukohta, sest Kambja vallavolikogu hinnangul tuleks omavalitsuse nimi ära muuta Ülenurme vallaks,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Põhjendatud argumente on mõlemal poolel, nii nime muutmist taotlevate kui ka säilitamist pooldavate elanike seas. Meie lähtusime haldusreformi käigus valitsuse tehtud otsusest ja kohanimenõukogu ekspertide soovitusest, kes pidasid olulisemaks ajaloolise kihelkonnanime säilitamist.»

Kambja vallavolikogu esitas 2018. aasta 6. aprillil valitsusele taotluse nime muutmiseks Ülenurme vallaks, pidades Ülenurme alevikku omavalitsuse keskuseks, kus elab ka suurem osa moodustunud valla elanikest. Kambja valla läbiviidud rahvaküsitluses osalenutest 68% toetas nime muutmist Ülenurmeks.

«Ülenurme nimi aga kuhugi ära ei kao ning see säilib Kambja vallas asuva alevikuna,» rõhutas riigihalduseminister.

Kohanimenõukogu valitsusele esitatud arvamuse järgi on Kambja valla nimi põhjendatum, sest see lähtub ajaloolist maa-ala märkivast kohanimest ehk kihelkonna nime eelistamisest. Üldise kohanimevaliku põhimõte on valida võimalikult pikka aega kestnud nimi. Esimesena peetakse silmas kihelkondade nimesid, mis on Eestis pikimat aega valitsenud piirkonnanimed. Teises järjekorras pakutakse võimaliku lähtekohana välja valla keskuse nime.

Kohanimenõukogu on rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud asjatundjate komisjon, mis tegeleb kohanimekorralduse probleemide läbitöötamise, koordineerimise ja korraldamisega.

Haldusüksuste nimede muutmise või muutmata jätmise otsustab valitsus ning kaalub seejuures kõiki olulisi asjaolusid ja järgib seaduses ettenähtud tingimusi.

Kambja ja Ülenurme valla ühendamise ning omavalitsuse nimetamise Kambja vallaks otsustas valitsus 2017. aastal haldusreformi käigus.

Tagasi üles
Back