Milline eriala on Tartu ülikoolis populaarseim? Kui süveneda, jääb vastus saamata

Igal aastal ootab ülikool uusi õppimaasujaid.

FOTO: Andres Ehrenpreis

15. juulil sai Tartu ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2850 bakalaureuse eestikeelsesse õppesse kandideerinud inimest. 20. juuli seisuga on neist oma õppimatulekut kinnitanud 2437.

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma selgitas, et enamikul õppekavadel on ülikool õppekohad täitnud. «Vaid üksikutel õppekavadel pakume veel pingereas järgmistele loobunute arvelt vabanenud õppekohti. Neid täidame kuni 19. augustini,» täpsustas ta.

Küsimuse peale, missugused erialad on kõige populaarsemad, soovitas ta heita pilk kõige suurema avalduste arvu ja suurima konkursiga õppekavadele, mis on näha SAISi avalikus vaates.

Esimene tabel näitab, et enim avaldusi laekus tänavu arstiteadusesse, informaatikasse ja õigusteadusesse, vastavalt 594, 407 ja 348.

Kui silmitseda teist tabelit ehk arve, mis iseloomustavad laekunud avaldusi õppekoha kohta, siis on konkurss kõige tihedam olnud hoopis koolieelse lasteasutuse õpetaja sessioonõppesse – 8,12 avaldust õppekohale.

Väike analüüs

Tartu ülikooli uute üliõpilaste vastuvõtu puhul ongi tänavu esile toodud suurt konkurssi koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala sessioonõppesse.

Aga nagu varasematel aastatel, nõnda on ka tänavu nii konkursi suuruse kui ka avalduste absoluutarvude käsitlemisel esile toomata jäänud see, kui tugevad on need üliõpilaskandidaadid, kes ühele või teisele erialale avalduse on esitanud.

Kui vaadata SAISist edasi koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala sessioonõppesse kandideerijate pingerida, selgub, et selleks, et tohutust avalduste hulgast soovitud 25 üliõpilast kätte saada, on ülikoolil tulnud vastuvõtuteade saata neilegi, kelle tulemused ei ole olnud väga silmapaistvad.

Kahtlemata on hea, et õpetaja elukutse prestiiž on tõusuteel ja soovijaid palju. Kuid konkursside võrdlemise puhul ei ole põhjust mitte märgata neid erialasid, mis suudavad ligi tõmmata hoopis suurema arvu väga silmapaistvaid kandidaate.

Arstiteaduses pidi olema selleks, et mahtuda 185 vastuvõetu hulka, riigieksamitelt kogutud punktide arv vähemalt 80,9.

Ja Tartu õigusteaduses, et pääseda 115 vastuvõetu hulka, pidi punktisumma olema 84.

Informaatikas on 200 vastuvõetu hulka saamiseks  olnud vajalik punktide arv 84,6. Ja füsioteraapia erialal tuli 45 õnneliku hulka pääsemiseks ette näidata 88-punktine riigieksamite tulemus.

Niisiis, milline eriala on kõige populaarsem ja kellele?

Õppeaasta algab 2. septembril

Koos ingliskeelsete õppekavade ja doktoriõppega ootab Tartu ülikool õppetööle üle 4000 uue üliõpilase. Kandidaadid, kes on sisseastumise infosüsteemi ehk SAISi kaudu õppima tuleku Tartu ülikooli kinnitanud, midagi lisaks tegema ei pea.

«Uusi üliõpilasi ootame 2. septembril õppeaasta avaüritustele ning pärast seda edasi õppetööle,» lisas Tuuli Kaldma lõpuks.

Tagasi üles
Back