Infotehnoloogiat lähevad poole sagedamini õppima poisid

Uuringu kohaselt saab suurem huvi IT valdkonna vastu tihti alguse noorena saadud positiivsest kogemusest. Eraldi mainiti robootikaringe ja loovaid arvutimänge nagu näiteks Minecraft, mis on noorte huvi infotehnoloogia vastu tõstnud.

FOTO: Jaanus Lensment / Postimees

Tartu ülikooli poolt TransferWise’i tellimusel läbiviidud uuring infotehnoloogia õpetamise ja karjäärivalikute teemal näitas, et 37 protsenti uuringus osalenud noortest soovib oma tuleviku siduda IT-ga, neist poisid koguni 53 ja tüdrukud 21 protsenti. 

Valiku langetamisel mängivad olulist rolli tulevase töö väärtuslikkus ehk hinnatakse hea palgaga tulevast töökohta IT-valdkonnas, kus saab ennast arendada ja teostada. Samuti toodi välja käike tehnoloogiaettevõtetesse juba põhikoolis, inspireerivaid eeskujusid ning loovaid õpetajaid.

Uuringus osalesid koolid, kus IT-haridusele pööratakse enam tähelepanu ning kelle kogemusest-saaksid teised koolid eeskuju võtta.

Uuringust selgus ka, et õpilase sügavama tehnoloogiahuvi korral jäävad gümnaasiumis õpetatavad IT-ained liiga pealiskaudseks ja seetõttu õpitakse iseseisvalt või huviringides juurde. Koolide IT-õpetajad on enamasti iseõppijad, 76 protsent, ning nad tunnevad suurt puudust eelkõige gümnaasiumiastme õppematerjalidest.

TransferWise’i arendusjuhi Alvar Lumbergi sõnul kinnitas uuring, et tehnoloogiaettevõtted saavad innustada noori infotehnoloogia vallas karjääri valima. «Karjäärivalikutest räägitakse enamasti keskkoolis, kuid see võib olla juba liiga hilja. 7. ja 8. klassi õpilased hindasid eriti kõrgelt käike ettevõtetesse, kus nad on saanud inspiratsiooni ja vahetu ettekujutuse tehnoloogiaettevõtetest. Peame näitama juba põhikooliõpilastele, et IT ei ole vaid programmeerimine või arvutite remont,» selgitas Lumberg.

Karjäärivalikul mängivad suur rolli ka eeskujud. Lumbergi sõnul jõutakse infotehnoloogia juurde eeskujude kaudu. «Noored nimetasid nii oma pereliikmeid kui ka globaalseid eeskujusid, nagu Elon Musk ja Steve Jobs,» lisas ta.

Uuringu kohaselt saab suurem huvi IT-valdkonna vastu tihti alguse noorena saadud positiivsest kogemusest. Eraldi mainiti robootikaringe ja loovaid arvutimänge, nagu näiteks Minecraft, mis on noorte huvi infotehnoloogia vastu suurendanud.

Uuring käsitles ka ITd ja laiemalt STEMi (loodus- ja täppisteadused) oskuste õpetamist Eesti koolides, kasutatavaid õppematerjale ning seotust teiste õppeainetega. Tartu ülikooli uuringujuhi Külli Kori sõnul oli küsitletud koolides üldiselt head võimalused IT õpetamiseks, kuid koolides õpetati ainet erinevates klassides ja erinevas mahus. Näiteks lisaks arvutitele sai neis koolides kasutada ka 3D-printereid, virtuaalreaalsuse prille, interaktiivset põranda projektorit, erinevaid robootika vahendeid ja muud seesugust.

Tagasi üles