Juhan Peegel: kui muud midagi ei aita, siis kõnele tõtt

Aime Jõgi
Copy

Ajakirjanike õpetaja, professsor Juhan Peegli päev möödus 17. mail taaskohtumise rõõmus ja tõdemuses, et tudengipõlves omandatud teadmised ja väärtused seovad ajakirjandusosakonna inimesi ja Peegli õpilasi tugevasti ka 2019. aastal.

Eesti akadeemilise ajakirjanduse seltsi korraldatud aruteluringi juhtis Marju Lauristin, küsides, kuhu on jõudnud ja kuhu läheb Eesti ajakirjandus? Milline on vabaduse ja vastutuse tasakaal ning milline võiks olla eestikeelse meediaruumi tulevik?

Foto: Aime Jõgi.                                 Tahvli ees Marju Lauristin.

Küsiti, mida õpetaks Juhan Peegel meile nüüd ning mille eest ajakirjanikud ühiskonnas praegu peaksid vastutama või mis on üldse ajakirjanduse roll. Ja kui vabad on ajakirjanikud?

Foto: Aime Jõgi.            Marju Lauristini dialoog Tiit Matsulevitšiga.

Kokkutulnud leidsid, et põhimõtted, mida Juhan Peegel jagas ja mis said ka Academia Journalistica aukoodeksisse kirja, mida iga Peegli-aja tudeng oma allkirjaga kinnitas, on väga nõutud nüüdki. Rääkida tõtt, suhtuda lugupidavalt oma intervjueeritavasse, väärtustada inimeste elutööd, kirjutada kvaliteetselt ja süvenenult, mitte takerdudes mugavusteemadesse, armastada eesti keelt, võidelda valejälgedele juhatavate pealkirjadega ning seletada Eestile Eestit. Ajakirjandus on kultuuri osa ning just kultuur on ühiskonna selgroog.

Foto: Aime Jõgi. Auditooiumi pingireal Riina Mägi, Reet Saar ja Mare Pihlak.

Ühiskonnateaduste instituudi (Lossi 36) teise korruse koridorides on avatud nüüd ka fotonäitus «Peegli sajand. Juhan Peegel, tema kolleegid ja õpilased 234 pildis», mille panid kokku Roosmarii Kurvits ja Anu Pallas, suheldes piki kuid meili teel Peegli õpilastega, paludes neil otsida ja leida vanu fotosid ja negatiive.

Aasta 1976. Rõngu õunaaias. Pikali Neeme Brus, Jaak Konno, taga Raivo Lott ja Jaan Rekkor. Seisavad Silvia Paluoja (Sibrits), Aarne Rannamäe, Aune Unt (Nuiamäe), Tiina Rebane (Merirand), Tõnu Karro, Marica Lillemets (Alaküla), Aime Jõgi, Kärt Hellerma (Tõnisson), Heli Salong (Kask). Kursuse juhendaja Juhan Peegel seisab tolmumantlis paremal.
Aasta 1976. Rõngu õunaaias. Pikali Neeme Brus, Jaak Konno, taga Raivo Lott ja Jaan Rekkor. Seisavad Silvia Paluoja (Sibrits), Aarne Rannamäe, Aune Unt (Nuiamäe), Tiina Rebane (Merirand), Tõnu Karro, Marica Lillemets (Alaküla), Aime Jõgi, Kärt Hellerma (Tõnisson), Heli Salong (Kask). Kursuse juhendaja Juhan Peegel seisab tolmumantlis paremal. Foto: Erakogu

Juhan Peegli 100. sünniaastapäevale pühendatud juubelikonverentsi ülikooli aulas juhatas Tiit Pruuli. Ettekandjad kõnelesid, mida ajakirjandusloo tundmine tänapäeval annab. Veel räägiti teemadel nagu ajakirjandus ja kirjandus, Juhan Peegel keelehoidjana, vaade ajakirjandusõpetusele ning Juhanist tänapäevani ehk mis sellest kõigest on saanud.

Lõpuks esitlesid Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits trükisooja teost «Eesti ajakirjanduse 100 aastat».

Juhan Peegli päeva õhtu kulges ülikooli vanas kohvikus, kus peeti kõnesid ning vaadati Juhan Peegli mälestuse auks kokku pandud videofilme.

Juhan Peegli kursus õppis ülikoolis aastail 1976–1981. Ülikooli kohviku rõdul seisavad (vasakult) Silvia Paluoja, Aune Unt, Aime Jõgi, Mati Määrits, Krista Aru, Mare Pihlak, Tiina Rebane, Marica Lillemets, Katrin Saks, Priit Jõgi, Raivo Lott. Samalt kursuselt viibisid sündmusel veel Erki Berends, Margus Väja ja Riina Mägi.
Juhan Peegli kursus õppis ülikoolis aastail 1976–1981. Ülikooli kohviku rõdul seisavad (vasakult) Silvia Paluoja, Aune Unt, Aime Jõgi, Mati Määrits, Krista Aru, Mare Pihlak, Tiina Rebane, Marica Lillemets, Katrin Saks, Priit Jõgi, Raivo Lott. Samalt kursuselt viibisid sündmusel veel Erki Berends, Margus Väja ja Riina Mägi. Foto: Aime Jõgi

Laulis Ivo Linna, kes iga oma pala oskas sisse juhatada mõne lausega, mis ühtlasi rääkis tema onust Juhan Peeglist. Üks Juhan Peegli soovitusi, mille Linna välja tõi, oli, et kui sa oled kõik endast oleneva ära teinud ja ikka midagi ei aita, siis proovi veel üht: hakka rääkima tõtt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles