Nähtamatu eelarverida pani sotse aru pärima

Rahandusministeeriumi kinnitusel ei pea Tartu linnavalitsus selle aasta eelarves märkima, kui palju heitmekvoodiraha kulub näiteks Kivilinna gümnaasiumi maja (pildil) remondiks. Küll aga tuleb asjas olla konkreetsem saabuval aastal.

FOTO: Sille Annuk

Tartu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Tõnu Ints (SDE) läkitas õiguskantsler Indrek Tederile kirja, kus palub hinnata, kas linna haridusasutuste remondiks ette nähtud heitmekvootide raha peaks kuidagi kajastuma ka linnaeelarves.

Linnavalitsus esitas volikogule 2012. aasta linnaeelarve eelnõu, mis aga ei sisalda linnale kuuluvate lasteaedade ja koolide renoveerimiseks mõeldud summat, mille riik eraldab saastekvootide müügist, seisab arupärimises. Eelarve eelnõus on üksnes linna enda kantav mitteabikõlblike kulude summa 1,3 miljonit eurot.

Volikogu opositsiooni nõudmisele kanda nimetatud eraldis eelarvesse vastas linnavalitsus, et sõlmitud saastekvootide müügi leping on salajane ja seetõttu ei saa eraldist eelarvesse avalikult kanda.

Tulud nähtavaks

Ehkki kvoodiraha ei laeku reaalselt linnakassasse ning sellega majandab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, saab linn koolide ja lasteaedade remondist tulu. «Seadus nõuab, et linna tulud ja kulud oleksid eelarvest läbi kantud,» märkis Ints.

Seetõttu palub volikogu revisjonikomisjon õiguskantslerilt õiguslikku hinnangut, kas summa tuleb ka eelarves ära märkida või mitte.

«Revisjonikomisjoni esimehena pidin selle teema tõstatama, sest linnaeelarves ei saa olla salajasi ridasid,» rõhutas Ints.

Sama arupärimise saatis ta ka rahandusministeeriumi.

Rahandusministeeriumilt on summade avaldamise kohta aru pärinud ka linna rahandusvaldkonda kureeriv abilinnapea Argo Annuk. «Tegime konkreetse järelepärimise, kuidas neid summasid eelarves avaldada,» ütles Annuk.

Täpseid arve on aga keeruline eelarves avaldada, kuna osa objektide hankemenetlus alles käib, selgitas Annuk. «Võimalike odavnemiste korral ei saa raha mitte omavalitsus, vaid see jääb ikka riigile.»
Kuidas sel juhul käituda, peaks vastama ministeerium.

Eelarvet saab muuta

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku kinnitusel ei pea riigilt saadav heitmekvoodiraha tänavuses eelarves tingimata kajastuma.

Tuleva aasta eelarvete kohta kehtib aga põhimõte, et kõik otse ehitajatele kantavad rahasummad peaksid olema nähtavad ka omavalitsuste eelarveridadel. «Heitmekvoodirahade puhul on 2012. aastal mõistlik enne riigihangete tulemuste selgumist näidata eelarves kõik investeeringud ühe reana,» täpsustas ta.

Kohalikul omavalitsusel on õigus aasta jooksul oma eelarvet lisaeelarvetega täpsustada. «Sihitusega toetusi on alati võimalik võtta eelarvesse jooksvalt,» lisas Liivik.

Tagasi üles