Kohtus süüdi jäänud endine linnaametnik peab Tartu linnale tasuma üle 35 000 euro
Süüdistatav ei ilmunud protesti märgiks kohtusse

Karmen Viikmaa.

FOTO: Arvet Mägi

Täna tegi Tartu maakohtu kohtunik Heli Sillaots teatavaks otsuse Tartu linnavalitsuse maine- ja turismiteenistuse endise juhataja Karmen Viikmaa süüasjas. Prokuratuur süüdistas teda kelmustes, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Maakohus mõistis Viikmaa kõigis kuriteoepisoodides süüdi ning määras karistuseks kolme aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Lisaks arestitakse Viikmaa pangakontolt 35 428 eurot, mis tuleb pangal kanda kannatanule ehk Tartu linnavalitsusele.

Esialgu süüdistas prokuratuur Viikmaad kelmustes ja võltsimistes, mis tõi linnale kahju üle 50 000 euro, kuid kohtunik Heli Sillaots selgitas, et linnavalitsuse kahjunõue on nüüd väiksem, sest ülejäänud summa on linnavalitsusele juba laekunud.

Lisakaristusena määras kohtunik Viikmaale kolme aasta pikkuse keelu töötada riigiasutustes ja omavalitsustes või teistes avaõiguslikes asutustes ametikohtadel, mis nõuavad temalt  haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesannete täitmist.

Mida oodata kohtunikult, kes rikub põhiõigusi,» põrutas Viikmaa.

Viikmaa töötas Tartu linnavalistsuses maine- ja turismiteenistuse juhatajana aastatel 2011–2015. Kohtuotsuses seisis, et Viikmaa esitas kogu selle aja vältel linnavalitsusele võltsitud arveid ning tellis ebavajalikke uurimistöid ja brošüüre, mille koostajaks oli tema ise. Ka selgus otsusest, et Viikmaa proovis pärast linnavalitsusest töölt lahkumist osta omale lennupileteid Bulgaariasse ja lasta piletite eest tasuda linnavalitsusel.

Viikmaa ise kohtusse enda süüasja puudutavat otsust kuulama ei tulnud. «Ma ei näinud vähimatki põhjust istungile minna, sest mida oodata kohtunik Sillaotsalt, kes kaitseaktis enam kui kahekümnest tõendist, mis hõlmavad enam kui 700 lehekülge, võtab vastu null,» selgitas Viikmaa pärast istungit.

Ta lisas, et kohtunik võttis kõik prokuröri esitatud materjalid vastu. «Seal muu hulgas on esitatud täiesti suvalist musta materjali erinevate uurimistööde ja ka minu isiklike akadeemiliste tööde teostamiseks, väljavõtteid, ülestähendusi, tohutult kirjavahetust neljandate-viiendate isikutega, kes vähimalgi määral ühegi episoodiga kaudseltki ei seostu. Mida oodata kohtunikult, kes rikub põhiõigusi,» põrutas Viikmaa.

Veel lisas ta, et kõik tööd olid tellimise hetkel linnavalitsusele vajalikud ning alles mitu aastat hiljem leidsid linnavalitsuse töötajad, et tema esitatud uuringuid ja trükiseid pole linnal ikkagi vaja.

Viikmaa on veendunud, et süüdimõistev otsus oli tema suhtes tehtud juba enne, kui ta esimest korda üle kohtumaja läve astus. Oma süütuses on ta kindel ning kavatseb otsuse ringkonnakohtusse edasi kaevata.

(Pikemalt saab lugeda neljapäeval, 2. mai Tartu Postimehest)

Tagasi üles