Pärast 20 aastat jõuab katlamajast taas soe vesi Jõgeva kodudesse

Hakkepuidul töötav Utilitase katlamaja Jõgeval.

FOTO: Erakogu

Utilitas on teinud kõik vajalikud ettevalmistused, et taastada Jõgeval suvine sooja tarbevee varustus. Nüüdsest pakuvad nad klientidele aasta ringi kompleksteenusena toasoojust ja sooja vett. 

Jõgeval ei ole suvekuudel 20 aastat tsentraalset sooja vett pakutud, kuna 1998. aastal otsustas Jõgeva linnale kuulunud ettevõte AS Jõgeva Soojus lõpetada suvisel perioodil tarbevee soojendamise. Seetõttu paigaldasid tarbijad hoonetesse elektriboilereid või muid alternatiivseid lahendusi.

«Viimastel aastatel on kaugküttekliendid ise näidanud huvi muude võimaluste vastu tsentraalse tarbevee soojendamiseks. Nii ei peaks enam tehnilisi lahendusi üleval pidama ega muretsema suve hakul alternatiivlahendustele ülemineku pärast,» sõnas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik.

Varik lisas, et energiatootmise ja looduse säästmise seisukohast ei ole alternatiivlahendused kuigi efektiivsed ning nende töökorras hoidmine võib tähendada kliendile tegelikkuses kõrgemaid kulusid. «2018. aastal võttis Utilitas vastu otsuse taastada Jõgeva elanikele aasta läbi sooja tarbevee teenus. Tänaseks on tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, et kaugküttekliendid saaksid uuesti tarbida mugavat ja keskkonnahoidlikku soojusteenust,» selgitas ta. 

Kliendid, kes kasutavad küttehooajal Utilitase tarbevee soojendamise teenust ning soovivad seda teha ka küttehooaja välisel ajal, ei pea midagi otseselt ette võtma. Neil tuleb lihtsalt jätkata Utilitase teenuse kasutamist, mitte lülitada ennast ümber alternatiivlahendustele. Hoonetes, kus kasutatakse aga aasta ringi sooja vee saamiseks muid lahendusi, tuleb veenduda, kas maja soojaveesüsteem on endiselt töökorras ning teha vajaduse korral lisatöid.

«Siin on kindlasti suureks abiks majahaldaja, kelle poole soovitame esimesena pöörduda. Iga hoone puhul võib tekkida mitmesuguseid küsimusi, mistõttu rõhutan, et soovime iga kliendiga koos sobiva lahenduse leida. Julgustan meie poole pöörduma,» ütles Varik.

Utilitase Jõgeva piirkonna investeeringud on keskendunud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisele ja taastuvkütuste kasutamisele. Tänasel päeval toodetakse 94 protsenti Jõgeva soojusest kohalikust taastuvkütusest ehk puiduhakkest. 

Biokatla paigaldamine 2013. aastal võimaldas langetada Jõgeva soojuse hinda ligi viiendiku võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid. Eelmisel suvel paigaldati seade ka Jõgeva katlamajale. Kokku investeerib Utilitas sel aastal Jõgeva energiatootmise tõhustamisse ja soojusvõrkude uuendamisse üle 300 000 euro.

Utilitase eesmärk on kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja taastuvkütuste laialdane kasutus. Energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel on kaugküttel märkimisväärne roll – hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heitmete paiskumist atmosfääri. «Kaugküttekliendid saavad muretult tulevikku vaadata ning olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast,» kinnitas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik.

Tagasi üles