Soojal, ent tuulisel nädalavahetusel tehtud lõkked andsid päästjatele hulga tööd
Põles mitu hektarit kulu

Tartus Lammi tänaval põles reedel 70 ruutmeetrit kulu, mis oli süttinud järelevalveta jäetud prahilõkkest.

FOTO: Lõuna päästekeskus

Möödunud nädalavahetuse soojad, ent tuulised ilmad innustasid inimesi süütama nii lõket kui ka kulu. Hooletul ümberkäimisel tulega puhkes mitu põlengut, millele pidid päästjad reageerima.

Reedel kell 15.03 teatati, et Jõgeva vallas Liivoja külas on traktori summutist lennanud sädemest süttinud kivihunniku vahel sada ruutmeetrit kulu. Elanikud kustutasid põlengu päästjate abiga.

Reede ennelõunal süttis hooletust lõkke tegemisest Tartumaal Elva vallas Rebaste külas 1,5 hektarit kulu ja sellest omakorda kasutuseta seisnud elumaja. Viimane hävis tules. 

Kella 12.30 paiku süttis hooletu lõkketegemise tõttu kulu ka Peipsiääre vallas Särgla külas, põlengu kustutas elanik ise. Ka kella 14 ajal tuli päästjatel sõita kulupõlengut kustutama, seekord Nõo valda Lilli külla, kus hektarisuurune põleng sai alguse purunenud elektriliinist.

Reedel kell 14.19 said päästjad väljakutse Kambja valda Kammeri külla, kus põles hektar metsaalust kulu.

Mõni minut pärast kella 15 pidid päästjad võtma suuna Elva valda Hellenurme külla, kus põles teeäärne kulu. Kell 15.12 said päästjad taas väljakutse Elva valda: Uderna külas põles 60 ruutmeetrit kulu. Ilmselt süttis see mahavisatud suitsukonist.

Päästjatel tuli sõita kulupõlenguid kustutama ka Tartu linnas. Reedel kell 14.50 paiku süttis Tartus Narva maantee ääres hooletust lõkke tegemisest paarkümmend ruutmeetrit kulu, sama juhtus ka Ringtee kõrval.

Kella 18 paiku põles Lammi tänaval 70 ruutmeetrit kulu, mis oli süttinud järelevalveta jäetud prahilõkkest.

Põles hulk kõrvalhooneid

Nii nagu püsis päikeseline ilm, jätkusid ka kulupõlengud. Laupäeval enne kella 12 süttis Tartu vallas Lombi külas tuleohutusnõudeid eirates tehtud lõkkest kulu. Elanikud suutsid selle ise enne päästjaid kustutada. Päästjad andsid korralduse ka ohtlik lõke kustutada.

Laupäeval kell 13.39 said päästjad väljakutse Jõgevamaale Mustvee valda Piilsi külla, kus põlesid kõrvalhooned ja kulu ning tuli levis ka elumaja poole. Laustules olid kaks kõrvalhoonet ning nendest süttisid omakorda allatuult jäävate teiste kõrvalhoonete katused. Tulekahju kustutamiseks kulus päästjatel üle kolme tunni. Tules olid kelder, garaaž, saun ja laut. Põlengu tekkepõhjust selgitatakse.

Pühapäeval pärast kella 13 süttis Põltsamaa vallas Lustivere külas tuulise ilmaga lõkke tegemisest kulu, mida elanikud alguses üritasid ise kustutada. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult.

Kell 14.32 tuli päästjatel võtta suund Jõgeva valda Kantkülla, kus tuulega lõkke tegemisest  oli süttinud kulu. Päästjad kustutasid selle materdades.

Pühapäeval kella 22.30 paiku põles Mustvee vallas Piilsi külas sada ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid materdades.

Tulekahju tuulikus

Laupäeval kell 13.30 teatati päästjatele, et Tartumaal Tabivere alevikus Tabivere tuuliku peahoones on süttinud õhksoojuspump ning sellest vahelagi. Päästjad said põlengule viie minutiga piiri peale. Tulekahjus hävis pump ja kahjustusi sai ruutmeeter vahelage. Tulekahju tõenäoliseks põhjuseks oli elektririke.

Pühapäeval pärast kella kaht öösel põles Tartus Tiigi tänaval kümme ruutmeetrit ehitustellingute katet, mille päästjad kustutasid paari minutiga.

Pühapäeval kell 17.53 teatati, et Põltsamaa vallas Puurmani alevikus on elumajas suitsu. Päästjad selgitasid, et suitsu tuli ahjust, kuhu oli tehtud tuli, kuid siiber oli kinni jäetud. Ruumidest leiti alkoholijoobes mees, kes anti meedikute hoole alla.

Päästeamet juhib tungivalt tähelepanu sellele, et lõket tehes, grillides või suitsetades tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja arvestada ilmaolusid, sest iga väike eksimus kuivas looduses lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Laupäevast kehtib Eestis tuleohtlik aeg, mil koduaiast kaugemal on lõket lubatud teha ainult selleks spetsiaalselt ettevalmistatud kohtades. Metsas on selleks näiteks riigimetsa majandamise keskuse (RMK) lõkkeplatsid.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles