Tartu ülikooli teaduskool kuulutab välja Jaan Tallinna stipendiumi konkursi

Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Jaan Tallinna stipendium on mõeldud osalemiseks USAs San Franciscos organisatsiooni Center for Applied Rationality (CFAR) korraldataval ratsionaalsusseminaril. Kandideerima on oodatud 18–40-aastased ühiskondlikult aktiivsed Eesti kodanikud.

Stipendiumile kandideerijatelt eeldatakse edukat osalemist riiklikel või rahvusvahelistel olümpiaadidel, võistlustel või teadustööde konkurssidel. Ratsionaalsusseminaril saab osaleda kas 17.–21. juulini või 31. juulist 4. augustini. 

Ratsionaalsusseminaride eesmärk on aidata osalejatel aru saada oma otsustest ja käitumisest ning saavutada nende üle parem kontroll. Õpetatavad meetodid on inspireeritud tõenäosus- ja otsustusteooriast ning kognitiivuuringute tulemustest selle kohta, kuidas inimese aju tegelikult töötab ja kuidas seda saab paremaks treenida.

Ratsionaalsustehnika aitab teha täpsemaid ennustusi, vältida enesepettust ja motiveerida end paremini tegutsema. Seminaridel käsitletakse näiteks küsimusi, kuidas hinnata eri allikatest pärit vastuolulist teavet, kujundada ümber oma harjumusi ja õppida kiiremini uusi oskusi.

Seminari avapäeval tutvutakse korraldajate ja osalejatega, järgmised neli päeva on aga tihedalt sisustatud tundidega. Viimane päev on pühendatud seminari käigus omandatud materjali süstemaatilisele analüüsile ja oskuste rakendamisele. Seminar lõpeb seltskondliku üritusega, kus muu hulgas jagavad oma kogemusi õpitu elluviimise kohta ka varasematel seminaridel osalenud.

Kummalgi seminaril osalemiseks antakse välja kuni kolm stipendiumi, millega kaetakse sõidu- ja ööbimiskulud, osavõtutasu ning seminariaegne toitlustus.

Kandideerida saab 22. aprillini.

Tagasi üles