Tartu mälestab saja aasta möödumist Asutava Kogu valimistest

Tartlastest Asutava Kogu liikmed.

FOTO: Tartu linnavalitsus

Tartu tähistab sel reedel, 5. aprillil Eesti Asutava Kogu valimiste 100. aastapäeva tseremoonia ja küünalde süütamisega. Tartu linn koostöös EV100 juhttoimkonna ja Tartu Jaan Poska gümnaasiumiga süütavad Asutava Kogu liikmete Tartu kodupaikade juures austusküünlad.

Tänavu aprillis möödub sada aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse ehk Eesti Asutava Kogu kokkutulemisest. Valimiste tulemusena kogunesid jüripäeval, 23. aprillil 1919 Tallinnas Estonia majas Eesti Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikud, see päev on ühtlasi Eesti Riigikogu sünnipäev. 

Saja aasta möödumine Asutava Kogu valimistest on oluline hetk Eesti ajaloos: valiti esimest korda Eesti riiki esindav esinduskogu. Selle sündmuse tähistamiseks süüdatakse  5. aprillil üle Eesti austusküünlad kõigi 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadiku sünnikohas.

Tartus on sündinud kuus Asutava Kogu liiget: Aleksander Oinas, Leopold Johanson, Hans Martna, Hans Kruus, Minni Kurs-Olesk ning Konstantin Konik. Kõiki kodu- ja sünnikohti pole nüüdseks enam alles, kuid küünal süüdatakse oletatavas elukohas. 

Tartus Jaan Poska gümnaasiumi esindusväljakul Vanemuise tänaval algab 5. aprillil kell 10 tseremoonia, kus esinevad Jaan Poska gümnaasiumi õpilased ja ajalooõpetaja Indrek Pajur ning Tartu linnapea Urmas Klaas. Pärast tseremooniat liigutakse Tartust valitud Asutava Kogu liikmete kodukohtadesse, kus süüdatakse austusküünlad. 

Asutava Kogu valimised toimusid 1919. aasta 5.–7. aprillini kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva valitud rahvaesindus. Tema põhiülesanne oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt ka toime. 

Tagasi üles