Tartu loodusmajas esitlevad noored keskkonnaalaseid uurimistöid

Ka möödunud aastal osales keskkonnaalaste uurimistööde konkursil palju noori.

FOTO: Erakogu

Tartu keskkonnahariduse keskuse ning haridus- ja teadusministeeriumi korraldatavale keskkonnaalaste uurimistööde õpilaskonkursile saadeti sel aastal 40 uurimust põhikooli ja gümnaasiumi õpilastelt üle Eesti. 

Parimate tööde esitlus ja autasustamine leiab aset 21. märtsil kell 9–17 Tartu loodusmaja saalis. 

5.–12. klasside õpilastele mõeldud keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on Eesti üks pikaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte, mida peetakse sel kevadel juba 11. korda. Alates 2009. aastast korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus seda koos haridus- ja teadusministeeriumiga. 

Konkursiga soovitakse innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda, seega peab töö teema olema seotud looduse või keskkonnaga. Parimate tööde autorid saavad auhinna konkursi korraldajatelt ja parteritelt.

Konkursi koordinaatori Erle Tüüri sõnul on laekunud 40 uurimistööd enam-vähem tavapärane hulk võrreldes eelmiste aastatega. Lõppvooru ehk konverentsile kutsuti seekord oma töid esitlema 10 põhikooli ja 12 gümnaasiumi õpilast. Tüüri andmetel laekus töid 23 koolist, kõige enam uurimusi tuli põhikooli vanuseastmes Saaremaa ühisgümnaasiumist ja gümnaasiumi astmes Tartu Jaan Poska gümnaasiumist. Teemad varieerusid palju: uuriti nii looma- ja taimeliikide elu, materjalitöötlust ja energiaallikaid Eestis, pinnase ja vee probleeme kui ka inimtervisega seotud teemasid.

Tüür lisas, et uurimistööde konkurss annab hea võimaluse astuda õpetaja abiga esimene iseseisev samm teadusliku uurimuse koostamise ja praktilise töö tegemise metoodika poole. Kuna kitsamad teemad ei ole konkursil ette antud, saavad õpilased valida just endale südamelähedase või juba tuttava ala ning proovida leida selles valdkonnas uurimist väärivad nähtusi.

Osalejate püsiv arvukus näitab, et noortele läheb keskkond korda, ollakse juba põhikooli keskel huvitunud looduses ja inimkeskkonnas esinevatest probleemidest, nähakse nende lõikekohti ning loodetakse leida lahendusi kõigile tervislikuma elukeskkonna saavutamiseks. Samuti näevad noored konkursikogemuses võimalust proovida teadusliku uurimistöö tegemist veel enne, kui oma tulevase eriala kasuks otsustatakse.

Konverentsil esitletavaid uurimistöid ja nende tulemusi on oodatud kuulama kõik huvilised.

Tagasi üles