Priit Humal: Rail Balticu rahastuses pole midagi kindlat

Priit Humal

FOTO: Tiit Lepp

Keit Kasemetsa artiklist (TPM 14.3) võib jääda eksitav mulje, nagu oleks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettepanekus Rail Balticu (RB) jaoks raha kavandatud. See pole tõsi.

Euroopa ühendamise rahastu (CEF) järgmise perioodi ettepanekus on küll 40 miljardit eurot, kuid projekte, mis sellele rahale pretendeerivad, on üle 500. Kokku on vaja põhivõrgu koridoride piiriülestesse projektidesse kulutada üle 700 miljardi euro.

RB osas pole sõlmitud kokkulepet, et projekti rahastatakse kindlas summas kuni lõpuni. Taotlusi ja otsuseid tehakse väikeste osadena ning senine positiivne otsus ei taga järgmist rahastust. CEFi eesmärk on väikese rahaga võimalikud suured investeeringud käima lükata. Projekti lõpuni finantseerimise kohtustust ei võeta.

Senine raha Rail Balticule on tulnud igale riigile tema suuruse järgi eraldatud ümbrikust. Eestile oleks sama summa eraldatud ka juhul, kui me Rail Balticut poleks ehitama hakanud. Rail Balticu tõttu on jäetud ette valmistamata teised projektid, milleks CEFist võiks raha saada, näiteks Tartu ja Tallinna vahelise raudtee kiiruse suurendamine.

Tagasi üles