Tartu hakkab projekteerima Rahinge-suunalist kergliiklusteed

Järgmisel aastal saab Tartust Rahinge paisjärve äärde veemõnusid nautima sõita ka jalgrattal mööda uut kergliiklusteed.

FOTO: Kristjan Teedema

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee projekteerimise hanke võitis AS Novarc Group. 5,5 kilomeetri pikkune tee hakkab ühendama Rahinge asulat ja Tartu linna. 

Uue tee rajamisega soovib linn kergliiklusteede võrgustikku laiendada ja olemasolevaid teid ühendada, samuti soovitakse parandada kergliiklejate liiklusohutust Rahinge külas Kulli teel ja maanteede ristmikel. 

Projekteerimise mahtu kuulub keskkonnamõjude eelhinnangu ja geodeetilise alusplaani koostamine, geoloogiliste uuringute tegemine, teeprojekti, tänavavalgustuse  ja võrkude projektide koostamine. 

Projekteerimisaeg on neli kuud ning projekteerimine läheb maksma 46 368 eurot. Ehitustöid on plaanis alustada selle aasta sügisel ja uus kergliiklustee valmib esialgsete kavade kohaselt järgmisel aastal. 

Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee ehitust finantseeritakse osaliselt regionaalarengu fondi vahenditest meetmest «Linnapiirkondade jätkusuutlik areng». 

Tagasi üles