Luharaie osutus ebaseaduslikuks

Hakkpuidu tootmiseks langetas firma Energia 24 Anne luhal 25 hek­taril võsa ja puid.

FOTO: Siiri Maimets

Paar nädalat tagasi kirjutas Tartu Postimees sellest, kuidas osaühing Energia 24 võtab Tartus Anne luhal maha kraavikaldaid katva võsa ning toodab sellest hakkpuitu. Nüüd on selgunud, et firma tegevus ei ole olnud kõigi seadustega kooskõlas.

«Ametnikud on andnud raietööde tegijale valesid signaale,» leidis Tartumaa metskonna metsaülem Toomas Haas. Tema sõnul suhtles firma esindaja maa-ameti ja keskkonnaametiga ning sai aru, et tohib minna võsa raiuma. Tegelikult oleks pidanud selleks loa andma riigimetsa majandamise keskus (RMK).

Valvsad elanikud

Kohe pärast loo ilmumist võttis toimetusega ühendust Ihaste elanik Siiri Maimets, kelle sõnul uurisid kohalikud inimesed linnavalitsusest juba varem Anne luha raietööde kohta. «Ei olnud need vaid mõned noored kased, vaid maha võeti ka ilusaid pajusid ja kaski, mille tüve läbimõõt kaugelt enam kui 15 sentimeetrit.»

Linnalt raieluba taotlemata võib maha võtta puid, mille läbimõõt on 15 sentimeetri kõrgusel maapinnast alla 15 sentimeetri, kinnitas linnadendroloog Kaire Zimmer. Samuti on lubatud loata maha võtta viljapuid, lisas ta.

Et Ihaste tee äärsel luhal korraldatud raiega rikuti neid tingimusi, palus linnadendroloog asja uurida RMK-l ja keskkonnainspektsioonil.

Arvutatakse kahju suurus

Et tegu on reformimata riigimaaga ning sellel kasvavad puud on riigi vara, kuulub ka selle majandamise tulu riigile.

Tartumaa metskonna ülesandeks on nüüd arvestada kokku riigile tekitatud kahju suurus ning nõuda see summa firmalt välja, ütles Toomas Haas.

Kahju kokkuarvutamiseks tuleb teha metsakorralduslik inventeerimine, selgitas Haas. 25-hektarisel alal kände üle mõõtma ei hakata, arvutused tehakse valemite abil. Summa selgub uuel nädalal.

RMK tegi lisaks avalduse ka keskkonnainspektsioonile, et tuvastada, kas raietöödega on tekitatud keskkonnakahju.

Tagasi üles