Tartu võib võtta Euroopa investeerimispangast 20 miljonit laenu

Tartu raekoda.

FOTO: Margus Ansu

Tartu linnavalitsus sõlmis Euroopa investeerimispangaga (EIB) finantseerimislepingu, mille järgi võib linn järgneva kolme aasta jooksul saada pangalt 20 miljonit eurot linna koolivõrgu ajakohastamise programmi elluviimiseks.

Euroopa investeerimispanga (EIB) krediidikomitee otsustas novembris, et Tartu linna koolivõrgu ajakohastamise programm vastab panga kehtestatud nõuetele ning pank võib selle finantseerimises osaleda, selgub linnavalitsuse otsuse eelnõust.

Krediiti võib küsida lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul. Linnal ei ole kohustust nimetatud summat laenata.

Praegu EIB pakutud lepingus on laenumarginaal 0,04 protsenti. 2018. aastal võetud odavaima laenu – Põhjamaade investeerimispanga (NIB) 6,8 miljonit eurot – marginaal oli 0,45 protsenti. Kohalikul turul tegutsevate pankade küsitavad marginaalid olid 0,7 protsenti.

Järgmiseks aastaks võib ennustada laenumarginaalide kasvu, millele andis juba sel aastal tugeva tõuke Danske Banki rahapesuskandaal. Selle info taustal on EIB pakutav marginaal 0,04 protsenti järgmiseks kolmeks aastaks tuntavalt soodsam.

Tartu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmisel otsustas linnavolikogu lubada linnavalitsusel võtta 2019. aastal laenu või emiteerida võlakirju inveteeringute katteks kokku kuni 17,7 miljonit eurot. Aastateks 2020 ja 2021 teeb maksimaalse laenu võtmise otsuse linnavolikogu koos vastava aasta eelarve vastuvõtmisega.

Tartu linna arengukava 2018–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2022 näeb ette aastateks 2019–2021 põhivara soetust 84 miljoni euro eest ning kohustuste võtmist 49 miljoni euro eest.

Kuigi arengukava ja eelarvestrateegia on dokumendid, mis ei pruugi täpselt realiseeruda, on neis nimetatud investeeringute suurusjärgud linnavalitsusele täitmiseks.

Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitavad seega kohustuste võtmise vajalikkust kavandatud investeeringute elluviimiseks. Eelarvestrateegias nimetatud kohustuste võtmise maht ületab mitmekordselt käesoleva korralduse alusel sõlmitava lepingu alusel võetava laenu mahtu.

Tagasi üles