Tartu jagab restaureerimistoetusteks 60 000 eurot

Peetri 9 maja uks enne ja pärast restaureerimist.

FOTO: Tartu kultuuriväärtuste teenistus

Tänavusest Tartu linna eelarvest on miljööväärtusega majade ja kahekorruseliste kuuride restaureerimiseks ette nähtud 60 000 eurot, mis on 20 000 euro võrra enam kui eelmisel aastal.

Restaureerimistoetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud ja enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks või taastamiseks ning miljööväärtuslikel aladel asuvate kahekorruseliste puukuuride remontimiseks või ehitamiseks.

Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms.

Restaureerimistoetust saab taotleda nii selleks aastaks planeeritud töödele kui ka 2018. aastal tehtud töödele. 

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blanketi, tingimused ning lisade loetelu leiab Tartu linna kodulehelt http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused

Tagasi üles
Back