Tartu gümnaasiumites saab järgmisel aastal õpinguid jätkata üle tuhande noore

Õpilased.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Tartu linnavalitsus kinnitas Tartu linna munitsipaalgümnaasiumites esmakordselt õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvud tulevaseks õppeaastaks. 

Hugo Treffneri gümnaasiumis on ette nähtud 180 õppekohta, Miina Härma gümnaasiumis 110 õppekohta, Tartu Annelinna gümnaasiumis 100 õppekohta, Tartu Jaan Poska gümnaasiumis 180 õppekohta, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis 288 õppekohta.

Traditsiooniliselt arvestatakse gümnaasiumisse astujatele õppekohtade loomisel, et koht tagatakse 85 protsendile Tartu linnas põhikooli lõpetavatest õpilastest. Täiendavalt luuakse juurde õppekohti mujal põhikooli lõpetanud õpilastele.

2019/2020. õppeaastaks luuakse statsionaarses õppes 858 õppekohta, millele lisandub 180 õppekohta riigigümnaasiumis Tartu Tamme gümnaasiumis. Seega luuakse Tartus kokku 1038 õppekohta esmakordselt gümnaasiumis õpinguid alustavatele õpilastele, millega on linnavalitsuse väitel tagatud õppekohad kõigile tõenäolistele soovijatele ning lisaks ka 157 õppekohta mujal põhikooli lõpetajatele.

Tartu kutsehariduskeskuses planeeritakse 2019/20. õppeaastal põhihariduse baasil vastu võtta 22 erialale 572 õpilast.

Lisaks luuakse mittestatsionaarses õppes 130 õppekohta ja hariduslike erivajadustega õpilastele 12 õppekohta.

Tagasi üles