Mariis Adamberg: rongi väljumistee sõltub väljumisajast

Mariis Adamberg FOTO: Erakogu

Tiia Kõnnussaare murelugu (TPM 11.12) Tartu raudteejaamast väljuvate rongide asetuse pärast vajab selgitusi. Elron teeb teavitustööd jaamas ja kavandab rongide väljumisteid koos Eesti Raudteega.

Väide, et rongile kiirustajad on Tartu jaamas jäetud teadmatuses ekslema, ei vasta tõele.

Jaamahoones on elektrooniline infotabloo, mis kuvab reisi väljumisaega, reisi numbrit, sihtkohta ja ka ooteplatvormi. Vajaliku ooteplatvormi leidmist hõlbustavad infoviidad, millel on märgitud platvormidele liikumise juhised. Tagumisele perroonile aitavad viidad on nii tunneli trepi kohal kui ka tunnelis. Õigele platvormile jõudmiseks tuleb tõesti viitasid jälgida.

Sarnane infotabloode ja ka perroonidevaheliste viitade süsteem on kasutusel mitmel pool – nii Tallinnas Balti jaamas kui ka teistes Euroopa linnades. Selleks et jaamast saaks korraga väljuda või läbi sõita mitu rongi, ongi rohkem teid ja perroone.

Praegune teede jaotus arvestab võimalikult optimaalset ajakasutust mitme rongiliini planeerimisel – oluline on, et peatuse kestus oleks mõistlik, mitte liiga pikk, aga küllaldane ümberistumiseks.

Oluline on, et peatuse kestus oleks mõistlik, mitte liiga pikk, aga küllaldane ümberistumiseks.

2

Tartu–Tallinna rong, mis väljub kell 7.35, tuleb Valgast (jõuab Tartusse kell 7.32) ja ootab sõitjaid tagumise platvormi ääres. Jaama saabub see rong mööda nn peateed ning jaama jõudmisel teed ei vaheta, see tähendab, et ka pööranguid pole vaja ümber seada. Rongide vastuvõtu- ja ärasaateteede valikul on logistika ja ohutus tähtis. Tuleb arvestada, kust rongid tulevad ja kuhu nad teel on ning kui palju on aega nende väljumiste ja saabumiste vahel.

Sujuva ja ohutu rongiliikluse tagamiseks tuleb vältida olukordi, kus jaama saabuv rong peaks platvormi äärde jõudmiseks sõitma risti üle teiste teede. Esimesele teele jaamahoone ette jõudmiseks peaks Valga rong minema sellele teele, kuhu praegu sõidab kell 7.27 jõudev Koidula rong ilma teed vahetamata.

Kui sooviksime kõnealuse varahommikuse Tallinna rongi tuua jaamahooneesisele teele, tuleks Koidula rongi saabumise aega veelgi varasemaks nihutada. Praeguse sõiduplaani juures jääb pöörangute ümberseadmiseks liiga väike ajavaru. Muudatuse tulemusel paljud neist, kelle kooli- või tööpäev algab kell 8, jõuaksid Tartusse ebamõistlikult vara.

Lisaks peame tagama mõistliku ümberistumisaja neile reisijatele, kes soovivad Koidula rongilt ümber istuda Tallinna suunduvale rongile. Poleks ju mõistlik, et ümberistumise aeg varahommikul selle pärast pikeneks, et pealinna rong saaks asetseda esimesel teel.

Elron peab sõitjaile võimalikult sobiva sõiduaja pakkumist tähtsaks, kuid seejuures tuleb mõista, et paraku ei ole alati võimalik tagada kõigile sobivat ümberistumisvõimalust ja mugavamat platvormi.

Tagasi üles
Back