Hallik näeb tema ja ülikooli konflikti põhjust varasemas tülis Vassiliga
Lisatud ülikooli prorektori Kristjan Vassili kommentaar

Martin Hallik väidab, et konflikti ajendiks on tema eraeluline tüli ülikooli prorektori Kristjan Vassiliga.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Tänavu suvel vallandas Tartu ülikool päevapealt raamatukogu tollase direktori Martin Halliku, kelle suhtes käivitati nüüd kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse ahistamises. Hallik peab tüli põhjuseks kunagist eraelulist konflikti ülikooli prorektori Kristjan Vassiliga, Vassil selle väitega ei nõustu.

«Kaebaja isiklikest motiividest ma siinkohal kirjutada ei saa, sest need asjaolud peavad minema menetlusse. Küll aga saan avada laiemalt, osaliselt ka varem, ajakirjanduses jutuks olnud suhteid minu ja prorektor Kristjan Vassili vahel, kes juhtis minu väga kiiret vallandamismenetlust,» kirjutas Hallik 6. detsembril enda Facebooki kontol.

Neljapäeval sai teatavaks, et ülikooli raamatukogu anonüümne töötaja on pöördunud politseisse väidetega, nagu oleks tal olnud Hallikuga sõltuvussuhte tõttu intiimsuhted, kirjutas BNS. Halliku advokaadi väitel tehti pöördumine politseisse selleks, et survestada ahistamissüüdistust ja Halliku vallandamist menetlenud töövaidluskomisjoni. Komisjon tunnistas kaks nädalat tagasi töölepingu ülesütlemise tühiseks ning mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja rahalise hüvitise 118 000 eurot.

Vassil ütles, et Halliku vallandamine ebaväärika käitumise tõttu ei olnud tema personaalne otsus, vaid selle taga on enam kui kümme inimest ülikooli juhtkonnast ja administratsioonist.

«Minu ametialane kohustus on nii tõsiste süüdistuste puhul need ametiisikud kokku kutsuda, kaaluda süüdistuste tõendatust ning raamatukogu direktorile otsus edasi anda, sest raamatukogu allub ülikooli struktuuris teadusprorektorile,» lisas Vassil.

«Mul on kahju, et tõsine ühiskondlik probleem üritatakse taandada personaalseks isikutevaheliseks konfliktiks, eksitades sellega avalikkust. Kinnitan omalt poolt, et väited minu ja Martin Halliku vahelisest varasemast konfliktist ei vasta tõele,» ütles Vassil.

Hallik väitis sotsiaalmeedia postituses, et nii nagu keegi TÜ raamatukoguhoidjatest ajakirjanikele vihjas, olid tema ja prorektor Kristjan Vassili suhted keerulised.

«On omaette teema, kas neid suhteid oleks saanud kvalifitseerida ka otseseks töökiusuks, sest osa sellest on dokumenteeritud, osa nendest pingetest on vaid sõna sõna vastu situatsioonid,» märkis Hallik.

«Taust on see, et oleme olnud prorektor Vassiliga peretuttavad. Peretutvus sai läbi siis, kui meie ühes klassis käivatel lastel tekkis koolis konflikt, kus minu laps oli kannatajaks pooleks. Kool lahendas konflikti professionaalselt lapsevanemaid kaasates. Lapsed saavad siiani hästi läbi, aga peretutvus sai selle juhtumiga otsa,» lisas Hallik.

«Kui Vassilist sai prorektor 2017, siis algatuseks ei leidnud ta väga pikka aega võimalust, et üldse rääkida raamatukogust, kuigi raamatukogu remont ning teisedki teemad olid ilmselgelt olulised kogu ülikooli kontekstis,» kirjutas Hallik sotsiaalmeedias.

Halliku sõnul lubas Vassil tõsta tema palka 2018. aasta algul sarnaselt sellega, nagu tõusid teiste töötajate palgad raamatukogus. Hiljem olevat Vassil sellest loobunud. Samuti viibis arusaamatult tulemustasu maksmine, Halliku sõnul on nende asjaolude kohta olemas ka tõendid.

«Kui eelnev on ka selgelt dokumenteeritud, siis meie suulises suhtluses oli hulga värvikamaid seiku. Kui ma palusin Vassilit, et ta vastaks töistele kirjadele, kus on sees olulised küsimused talle, siis ta ütles: «Mees, need on Sinu kirjad! See on Sinu asi, kuidas Sa neile vastused saad!». Kui meil oli juttu palgateemast, siis ta teatas, et selle palga eest leiab ta iga kell inimese, kes selle töö ära teeb. Need on laused, millega ei saa kedagi inkrimineerida, aga mis väga selgelt defineerisid minu jaoks tööõhkkonda,» kirjutas Hallik.

«Prorektor Vassili stiilist annab märku ka see, et kutsudes mind vallandamisele, ei rääkinud ta midagi sellest, vaid ütles, et peame rääkima nendest teemadest, mida olin talle seisukohavõtuks saatnud varasemalt. Kui kohale läksin, siis ta tunnistas, et valetas mulle,» edastas Hallik.

Halliku ja tema advokaadi väitel on tehtud raamatukogu töötajate süüdistused ülikooli juhtkonna, eelkõige Vassili survel.

Hallik kaebas otsuse töövaidluskomisjoni, mis rahuldas 22. novembril tema kaebuse Tartu ülikooli vastu, tunnistas töölepingu ülesütlemise tühiseks ning mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja rahalise hüvitise, mille suurus on Tartu Postimehe andmetel 118 000 eurot.

Tagasi üles