Kohalikud elanikud ei taha Tauno Kangro hiiglaslikku Kalevipoega

Tauno Kangro kavandatud skulptuuri «Kalevipoeg kivi viskamas» minivariant. FOTO: Katrin Sisask / Tartu Valla Kuukiri

Tartu valla Saadjärve ja Kukulinna küla ning Äksi aleviku elanikud, kes osalesid möödunud nädalal rahvaküsitlusel Tauno Kangro kavandatud Kalevipoja hiigelskulptuuri püstitamise kohta Äksi alevikku ristmiku kõrvale, ei soovi sinna seda kuju.

Tartu vallavalitsuse andmeil osales nende kolme koha ühtekokku 666 registreeritud valimisõiguslikust kodanikust rahvaküsitlusel 55 ehk 8,26%. Hääletusel osalenuist toetas skulptuuri püstitamist 32,7% ehk 18 inimest, selle vastu oli aga 67,3% hääletajaist ehk 37 inimest.

Skulptor Tauno Kangrolt Kalevipoja skulptuuri tellimise ja selle püstitamise idee üks algatajaid Silvi Anton ei soovinud rahvaküsitluse tulemust kommenteerida. «Ma ei vasta praegu. Arutame advokaatide ja juristidega kõik läbi. Tahaksin ka küsitluse fakte kontrollida,» ütles ta.

Hääletamine käis eelmisel nädalal elektrooniliselt VOLIS-es. Sealhulgas oli kahel päeval soovijail võimalik minna selleks arvutit kasutama Äksi raamatukokku. Vallasekretär Eve Kallase sõnul oli selliseid isikuid kümmekond ja teisel päeval mõni rohkem.

Rahvahääletusel osalemise vähesust kommenteerides nentis Kallas, et hääletajaid oli küll vähe, kuid näiteks Tabiverega ühinemise teemalisel rahvaküsitlusel oli hääletamisel osalenute protsent veel väiksem.

Mis saab edasi? Vallasekretäri sõnul saab nüüd Tartu valla volikogu teha 20. detsembril otsuse, võttes aluseks kohalike elanike arvamuse.

Kalevipoja hiigelskulptuuri Äksis püstitamise mõtte on algatanud MTÜ Kalevipoeg Kivi Viskamas. Idee autorid Silvi Anton ja Ain Laas esitasid vallale taotluse, et saada skulptuuri aluse maa kasutusõigus 50 aastaks. Vald soovis nii suure ruumilise mõjuga objektile maa eraldamise eel saada teada, mida arvavad kohalikud elanikud. Selleks toimuski 26.-30. novembrini rahvaküsitlus, kus said osaleda kõik Äksi, Saadjärve ja Kukulinna elanikud.

Tagasi üles
Back