Tartu tuleva aasta eelarve keskendub haridusele

Tartu raekoja plats.

FOTO: Margus Ansu, Jurgen Puistaja/Postimees

Tartu linnavalitsus esitas linnavolikogule 2019. aasta eelarve eelnõu, mille kogumaht on 191 miljonit eurot. Tuleval aastal kavandatakse kõige suuremaid investeeringuid haridusse, aga suuremat rõhku pannakse ka teede ehitusele ja sotsiaalvaldkonnale. Palgatõusu planeeritakse õpetajatele, kultuuri- ja sotsiaaltöötajatele.

Tartu  linnapea Urmas Klaasi sõnul on tuleva aasta eelarve ligi 18 miljoni euro võrra suurem 2018. aasta esialgsest eelarvest. «Senisest enam raha suuname haridusse palgatõusudeks ja investeeringuteks. Tartu peab Eesti hariduselu teerajajana hoidma õppetöö kõrget kvaliteeti väärtustades oma õpetajaid ja luues õpilastele kaasaegsed õpitingimused,» ütles Klaas. Järgmisel aastal kavandab Tartu linn lasteaedade, üldhariduskoolide ning huvikoolide õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärade tõusu. Palgatõus on planeeritud ka sotsiaal-ja kultuuriasutuste töötajaile.  

Tähtsal kohal linnaeelarves on järgmisel aastal ka ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, kõrgema lisandväärtusega tootmise arendamiseks tingimuste loomine, ettevõtjate ja teadlaste koostöö, loomeettevõtlus, taristute arendamine ja taastuvenergia kasutamine elamumajanduses ja linnatranspordis.

Linna 2019 aasta tulude üldmahuks kavandatakse 170 miljonit eurot sh põhitegevuse tuludeks 157 miljonit eurot ning investeerimistegevuse tuludeks 13 miljonit eurot. 

Tuludest moodustavad maksutulud 51 protsenti, sealhulgas riiklikud maksud 50 protsenti ja kohalikud maksud ühe protsendi. Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 84,5 miljonit eurot, maamaks 1,5 miljonit eurot, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 17 miljonit eurot ning riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad toetused kogusummas  61 miljonit eurot. Tulu kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) kavandatakse 1,5 miljonit eurot.

Lisaks haridusele kavandatakse suuremaid investeeringuid teede ja tänavate ehitusse ning sotsiaalvaldkonda. Tartu linnavolikokku jõuab eelarve eelnõu esimesele lugemisele 6.detsembril.

2019. aasta suuremad investeeringud:

  • valmib Ihaste kergliiklustee, rekonstrueeritakse Variku kooli lähitänavad, Tamme puiestee, Vanemuise ja Ülikooli tänav; 
  • projekti SmartEnCity raames investeeritakse ligi 5 miljonit eurot, sh rattaringlussüsteemi arendamiseks 2,4 miljonit eurot; 
  • õppeaasta alguseks lõpetatakse Variku kooli renoveerimine ning suvel alustatakse Annelinna gümnaasiumi täisrekonstrueerimist; 
  • KredExi toetusega renoveeritakse Rahu 8 sotsiaalmaja, valmivad Maarja Tugikeskuse uued peremajad.
Tagasi üles