Pühajärve rahvas avaldab kooli säilimise nimel meelt

Otepää vallakodanikud on 2011. aastal korra juba plakatitega tänavatele tulnud. Sellest hoolimata pole linnavõim elanike meelest näoga rahva poole pööranud.

FOTO: Erakogu

Neil minutitel, kell 14.30 korraldab Pühajärve põhikooli eest võitlev kogukond avaliku koosoleku Otepää vallavalitsuse ees, et nõuda demokraatiat ning toetada Pühajärve põhikooli säilimist. Vallavolikogus tuleb hääletusele kooli sulgemine.

Pühajärve põhikool on tugev, innovaatiline ja elujõuline kool, mis vastab riikliku rahastamisesüsteemi mudelile. Kooli lapsed saavad hea hariduse ning sellel on oluline koht kogukonna identiteedile ja selle hoidmisele, kinnitasid korraldajad Postimehele.

Vallavalitsuse otsus kool sulgeda ei ole põhjendatud, leidis hoolekogu esimees Andrus Eensoo.

Kooli hoolekogu liige Teet Reedi sõnul on mõistetav, et gümnaasiumivõrk võib vajada ümberkorraldust. «Kuid nagu on väljendanud nii peaminister kui ka haridusminister, tuleb hoida ning
säilitada kodulähedasi põhikoole.»

Pühajärve kooli sulgemise põhjendamiseks ei ole vallavõim esitanud sisulisi argumente ega fakte, samuti puudub neil tulevikuvisioon, sedastas Reedi.

Täna Pühajärve kooli nimel meelt avaldavad inimesed võitlevad enda kinnitusel Eestis järjest enam leviva teerullipoliitika ning pseudodemokraatia vastu.

Nende hinnangul on lubamatu, et kohalik omavalitsus otsustab kooli sulgemise ilma otseselt asjassepuutuvate inimestega dialoogi pidamata ning sisulisi põhjendusi esitamata.

Tagasi üles