Eesti ja Venemaa leppisid kokku 2012. aasta kalapüügimahud Peipsil

Peipsi järv.

FOTO: Marina Puškar

Eesti ja Venemaa leppisid kokku Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve erinevate kalaliikide lubatud püügimahud järgmiseks aastaks.

Kokku saavad Eesti kalurid 2012. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kala püüda 3611 tonni, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Eesti kalurid saavad järvedest järgmisel aastal püüda kokku 3611 tonni kala, millest ahvenat 1400, koha 714, latikat 614, haugi 160, särge 300 ja rääbist 15 tonni. Sisuliselt jäävad püügimahud võrreldes 2011. aastaga samale tasemele.

TÜ mereinstituudi kalateadlased ja Eesti-Vene kalandusläbirääkimiste komisjon hindas nimetatud järvede ahvena-, latika-, haugi- ja särjevarud heaks. Koha-, tindi, siia- ja rääbisevarud vajavad järgmisel aastal rangemat püügikorraldust.

Kohavaru olukord on paranemas 2009. aastal siginenud keskmisest arvukama põlvkonna toel, kuid nad ei ole veel tööstusliku eesmärgiga püügiks piisavalt suureks kasvanud.

Kaitsmaks koha nooremat põlvkonda, keelati 2012. aasta esimesel poolaastal järvedel püük põhjanooda ehk mutnikuga, sest selle peenesilmalise püügivahendi kasutamisel jäävad paratamatult sinna ka alamõõdulised kohad.

Viimase kümne aasta pehmete talvede tõttu on madalseisus ka külmaveelembeliste siia-, tindi- ja rääbisevarud, sest soojad talved ei soodusta nende kudemise õnnestumist. Rääbise puhul on siiski alates 2010. aastast täheldatud kasvutendentsi, samas kui tindivaru suurenemist takistab suur röövkalade arvukus. Sel aastal võis Peipsi järvest püüda
kuni 10 tonni rääbist, kelle püük seoses varude madalseisuga oli alates 2000. aastast keelatud. Ka järgmisel aastal lubatakse rääbisepüüki ühe kuu vältel 1.-31. juulini ning siis on rääbist püüda tänavusest 5 tonni võrra rohkem ehk 15 tonni.

Kohtumisel lepiti kokku, et järgmise aasta 1. septembriks on kõik põhjanoodaga püüdvad laevad varustatud elektroonilise positsioneerimise ja jälgimise seadmetega, et tagada parem järelevalve püügitegevuse üle.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve 2012. aasta teise poolaasta püügirežiim lepitakse kokku järgmise aasta juunis Venemaal toimuval kahepoolsetel kalanduskonsultatsioonidel.

Tagasi üles
Back