Tartu Milli maksupettuse süüasi jõuab alanud nädalal Tartu ringkonnakohtu ette

Leonid Dulub (paremal) kaitsjatega märtsis kohtu otsuse väljakuulutamisel.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Ettevõtte endiste töötajate Priit Saare ja Leonid Dulubi kaitsjad paluvad tühistada Tartu maakohtu otsuse nende kaitsealuste süüditunnistamises kuulumises kuritegelikku ühendusse. 

Riigiprokurör Marek Vahing palub maakohtu otsus tühistada õigeksmõistvas osas ning tunnistada aktsiaselts Tartu Mill, Leonid Dulub ja Priit Saar süüdi maksukuriteos ja mõista neile karistused, mida ta taotles maakohtus kohtuvaidluste käigus.

Tartu ringkonnakohus arutab apellatsioonkaebusi neljapäeval. 

Tartu maakohus mõistis 9. märtsil Tartu Milli juriidilise isikuna ja selle endise ostujuhi Leonid Dulubi ning Priit Saare küll maksupettuses õigeks, kuid mõistis endised töötajad süüdi kuritegelikku organisatsiooni kuulumise eest.

Ettevõtte juhatuse Uuno Lausingu sõnul punus juba varem kokkuleppemenetluses süüdi mõistetud kuritegelik grupeering skeeme, mis ei tekitanud kahju üksnes riigile, vaid ka Tartu Millile endale, teatas ettevõte pärast maakohtu lahendit.

Tartu Milli teine juhatuse liige Ivo Raudjärv rääkis, et oluline on, et kohtus leidis tõestamist, et Tartu Millil ei olnud seost maksupettusega. Ta lisas, et nii Tartu Mill, Dulub ja Saar mõisteti kõik maksupettuses õigeks, samas mõistis kohus Tartu Milli endise ostujuhi Dulubi ja Saare süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Dulubile mõistis kohus nelja-aastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga ning Saarele kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga. Karistusaja hulka arvatakse Dulubil juba eelvangistuses ära kantud kolm kuud ja 28 päeva ning Saarel kaks päeva, teatas viimaks Tartu maakohus.

Menetluskuludena peavad Dulub ja Saar tasuma 1250 eurot. Süüdistatavate osalise õigeksmõistmise tõttu peab Eesti vabariik pärast otsuse jõustumist hüvitama valitud kaitsjatele makstud tasu katteks Tartu Millile 39 774, Dulubile 3640 ja Saarele 588 eurot. 

Kohus ei tuvastanud olemasolevaid tõendeid hinnates, et Dulub oleks Tartu Milli ostujuhi ja juhtivtöötajana tegutsenud maksukohustuse vähendamise eesmärgil ja Tartu Milli huvides.

Kohus leidis, et Dulub ja Saar kuulusid mõlemad varem süüdi mõistetud isikute poolt 2012. aastal moodustatud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli maksupettuste toimepanemine peamiselt Lõuna-Eestis. See oli püsiva liikmeskonnaga ja tegutses kuni liikmete kinnipidamiseni oktoobris 2013. Kõigil liikmetel oli kindel roll ja nad andsid sellest tuleneva panuse ühenduse eesmärkide realiseerimisel. Dulub jagas muuhulgas ühenduse  liikmele infot teravilja ja rapsi hindade osas, korraldas vilja nõuetekohase vastuvõtmise Tartu Millis ning esitatud arvete kiire tasumise.

Ta sai kuritegelikult ühenduselt tasu alates 2012. aasta augustist vähemalt kaks eurot igalt viljatonnilt, mis õnnestus Tartu Millile selliselt müüa. Saar aitas leida võimalikke teraviljamüüjaid ning oli osade variäriühingute asutaja ja juhatuse liige, samuti vahendas kuritegelikule ühendusele viljamüüjate esitatud arveid ja infot ning sai selle eest tasu. 

Jaanuari esimesel poolel palus Lõuna ringkonnaprokurrör Marek Vahing kõik kolm süüalust neile esitatud süüdistustes süüdi tunnistada ja taotles kohtult Priit Saarele (52) nelja-aastast tingimisi vangistust nelja-aastase katseajaga, millest eelvangistuses on juba ära kandnud kaks päeva, Leonid Dulubile (38) üheksa-aastast reaalne vangistus, millest eelvangistuses on juba ära kandnud kolm kuud ja 28 päeva, ning Tartu Millile juriidilise isikuna rahalist karistust 10 miljoni euro ulatuses.

Eelnevalt eraldati Meelis Jürimäele esitatud süüdistus eelmise aasta septembris üldmenetlusest eraldi menetlemiseks teises kohtukoosseisus kokkuleppemenetluses. Tartu maakohus tunnistas ta 15. novembril süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja kaasaaitamises maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele. Talle mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Menetluskuludena peab ta tasuma 1319 eurot. Jürimäe suhtes tehtud kohtuotsus on jõustunud.

Mullu septembris alanud protsessil Dulub, Saar ja Tartu Mill end süüdi ei tunnistanud.

Kriminaalasja uuris maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning uurimist juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Tagasi üles