Minister ootab endiselt Kambja vallavalitsuselt sobivaid nimevariante

Minister Janek Mäggi saatis kolmapäeval Kambja valda kirja, kus palub vallavalitsusel saata vallale sobivaid nimevariante.

FOTO: Margus Ansu

Pea aasta tagasi liitis vabariigi valitsus haldusreformi raames Kambja ja Ülenurme vallad üheks suureks Kambja vallaks. Ühendvalla nime soovitas valitsuse nimekomisjon, kuna Kambja vallal on pikem ajalugu kui Ülenurmel.

Kuigi Kambja vald on kahest sundliidetud omavalitsusest maa-alalt suurem, elab enamik ühendvalla kodanikke hoopis endises Ülenurme vallas, kellest enamiku arvates peaks ühendvalla nimeks saama Ülenurme. Seda kinnitas ka kevadel läbi viidud rahvaküsitlus, kus enamik hääletanutest soovis samuti, et vald kannaks Ülenurme valla nime.

Vallavolikogu kinnitas kevadel rahvahääletuse tulemused ning saatis nimemuutmise taotluse ka rahandusministeeirumi. Siiski ei jõudnud ministeeriumist nimevahetuse taotlus vabariigi valitsuseni, vaid juunis käis nimeküsimuse muret Kambja vallas kuulamas riigihalduse minister Janek Mäggi.

Minister soovitas suve hakul Kambja vallavalitsuse liikmeil kaaluda mõnd kompromissvarianti, mis ei eelistaks üht ega teist nime. Muuhulgas käis minister välja variandi, et ühendvald võiks kanda ka mõlema valla nime: Ülenurme-Kambja või Kambja-Ülenurme. Kompromissettepanekuid pole siiski tänini Kambja vallavalitsusest ministrini jõudnud ning seepärast saatis minister Mäggi kolmapäeval Kambja valda meeldetuletuse.

Kambja vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu sõnutsi pole neil enne ega ka pärast ministri visiiti olnud plaanis kompromissettepanekuid välja käia. «Meil oli rahvahääletus ja volikogu ka rahvahääletuse tulemused kinnitas ning omavalitsus võiks ju ise otsustada, mis nime vald kannab,» lisas Sarapuu.

Kui rääkida kompromissidest, siis Sarapuu arvates tuleks kompromissina kõne alla ühe valla nimi ja teise valla sümboolika. «Kui nimi oleks Ülenurme, aga vapp Kambja oma,» sõnas Sarapuu.

Samas märkis Kambja vallavolikogu esimees, et nad kavatsevad minister Mäggi kirjale vastata, kuid ilmselt ei sisalda kiri variatsoone valla liitnimedest. «Minister võiks vallavalitsuse otsust aktsepteerida,» lisas Sarapuu resoluutselt.

Tagasi üles