N, 8.06.2023

Tartu linn läheb riigi vastu kohtusse

Tartu Postimees
Facebook Twitter
Comments 1
Tartu Raekoja plats.
Tartu Raekoja plats. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Tartu linna volikogu otsustas tänasel istungil esitada riigikohtule taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks planeerimisseaduse mitmed sätted, mis käsitlevad riigi eriplaneeringu koostamist ja finantseerimist. Selle ajendiks on Tartu lähistele planeeritud tselluloositehas, millele nii kohalikud kui ka siinsete omavalitsuste juhid tuliselt vastu olid.

Tartu linn on seisukohal, et riigi eriplaneeringu kasutusala ja suur riiklik huvi ei ole seaduses üheselt mõistetav, eriplaneeringu regulatsioon riivab omavalitsuse enesekorraldus- ja otsustusõigust oma arengu planeerimisel ning on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

Tänasel volikogu istungil sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas, et kehtivas planeerimisseaduses on «suure riikliku huvi» mõiste hägustunud ja ebaselge on ehitiste ring, mille kohta võib riigi eriplaneeringu koostada. Tema sõnul on praegu olukord, kus kohalik omavalitsus on sunnitud arvestama võimalusega, et nende territooriumile või selle lähedusse kavandatakse riigi eriplaneeringuga mistahes liiki olulise ruumilise mõjuga ehitis, kui see ei pruugi alati olla vajalik otseselt riigi toimimiseks (näiteks riigikaitse- ja julgeolekuehitised), vaid need võivad olla rajatud ka eraisikute huvides. «Selline sekkumine kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse teostamisse on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega,» rääkis Klaas.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder lisas, et riigi eriplaneeringuga toimuv sekkumine kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusesse on niivõrd intensiivne, et sellega muudetakse kohaliku omavalitsuse planeerimisvõim vastavas osas põhimõtteliselt sisutuks. «Niivõrd intensiivset sekkumist kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusesse sisuliselt igasuguse olulise ruumilise mõjuga arendustegevuse jaoks ei saa pidada lubatavaks,» sõnas Mölder.

Tartu linn on aga eraldi kohtuvaidluses juba vaidlustanud puidurafineerimistehase kavandamiseks riigi eriplaneeringu algatamise. See vaidlus on hetkel jõudnud Tallinna Ringkonnakohtusse.

Facebook Twitter
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles