Kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 69 protsenti tuludest

Raha.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

2018. aasta kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 114,3 miljonit eurot, mis moodustas 69 protsenti tulude eelarvest. Tulud on olnud 6,7 miljonit eurot suuremad kui kulud.

Suurim tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mida laekus 53,3 miljonit eurot ehk 69 protsenti eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 54,7 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi on saadud 45,8 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 12,1 miljonit eurot, muid tulusid 1,7 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügist 0,6 miljonit eurot. 

Kulude maht on olnud 107,6 miljonit eurot ehk 58 protsenti eelarvest. Tööjõukulud on olnud 43,9 miljonit eurot, majandamiskulud 31,7 miljonit eurot, toetusi on antud 13,3 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 15,9 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,3 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas (60,9 miljonit eurot). 

Laenukohustuste tasumiseks on kulunud 2,5 miljonit eurot. Uut laenukohustust sel aastal võetud ei ole. 

Tagasi üles