Vallavolikogu nõusolekuta pole küladel võimalik omavalitsust vahetada

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärve sõnul on haldusreformijärgsed pisemad muutused loomulik asjade käik ning ta ei näe selles teemas põhjust paanikaks.

FOTO: Rahandusministeeriumi Kogu

Viimasel paaril nädalal on Tartu Postimehes olnud korduvalt juttu Torma piirkonna küladest, mille elanikud tahavad lahkuda Jõgeva vallast ja ühineda Mustvee vallaga. Kui lihtne või keeruline on üldse seda sorti haldusterritoriaalse muudatuse elluviimine ning milliseid reegleid peavad lahkuda soovijad täitma, selgitab rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv.

Tellijale

Mida peab külarahvas tegema, kui tahab praegusest omavalitsusest eralduda ja naabervallaga liitumise algatada?

Seadus näeb ette, et elanikud saavad algatada külade üleandmise. Selleks tuleb saata ettepanek oma elukohajärgse valla või linna volikogule. Avaldusele peaks alla kirjutama vähemalt üks protsent kõikidest selle valla või linna elanikest. Pärast seda peab volikogu ettepanekut arutama kolme kuu jooksul, kuid ta pole kohustatud territooriumiosa üleandmiseks läbirääkimisi algatama.

Tagasi üles