Hakkpuidu vajadus pani luhta puhastama

Võsaraie Anne luhal parandab ka kaitsealuste taimede kasvutingimusi.

FOTO: Sille Annuk

Hiljaaegu muutus vaade Ihaste teelt Anne luhale märksa avaramaks, sest hakkpuidu tootmise ja müügiga tegelev osaühing Energia24 võttis suurel alal maha kraavikaldaid katnud võsa.

Ettevõtte juhatuse liikme Alari Köörna kinnitusel otsis firma hakkpuidu tootmise võimalusi ning uuris keskkonnaametilt, kas oleks võimalik raiuda riigi reservis luhaalal kasvavat pajuvõsa. Kuna riik plaanib pehmel turbasel alal asuvaid ummistunud kraave tulevikus läbi kaevata ning valguse lisandumine aitab kasvada kaitsealustel taimedel, andis amet raieks loa.

Keskkonnaameti looduskasutuse spetsialist Voldemar Hurt märkis, et alal kasvab kolmandasse kaitsekategooriasse kuuluv ahtalehine ängelhein.

Köörna lisas, et firma töötab luhal omal algatusel ning keskkonnaamet ega Tartu linn vanade kraavide puhastamise eest ei maksa. Võsa veetakse alalt ära ja purustatakse. Toodetava hakkpuidu plaanib firma müüa mõnele soojatootjale.

Varem jäid puude oksad ja ladvad pärast raietööde lõppu enamasti kändude kõrvale kõdunema, kuid viimastel aastatel roogivad metsamehed langid piinlikult puhtaks. Põhjuseks on tublisti kerkinud hakkpuidu hind, mis on muutnud ka peenmaterjali purustamise mõttekaks.

Elva linna soojatorusid üksnes hakkpuiduga kütva ettevõtte Elva Soojus juhatuse liige Aarne Jänessoo ütles, et selle küttematerjali hind on viimase aastaga kerkinud ligikaudu 40 protsenti. «Kuna metsamehed ei tohi tulevikus enam kasutada sinist kütust, on karta, et hind tõuseb veelgi,» tõdes ta.

Soojafirma juhi kinnitusel on hakkpuit hinnatõusust hoolimata siiski igati konkurentsivõimeline energiaallikas. Võrreldes põlevkiviõliga kütvate katlamajadega teistes Tartumaa omavalitsustes on sooja hind Elvas ligikaudu kolmandiku võrra odavam.

Tagasi üles