Pühajärve kooli sulgemine tõusis taas päevakorda
Täiendatud!

Pühajärve põhikool.

FOTO: Arhiiv / Valgamaalane

Otepää vallavalitsuse soov sulgeda Pühajärve põhikool küttis viimati kirgi tänavu kevadel. Toona jäi peale rahva tahe, kuid vald ei ole kooli sulgemisplaanist loobunud.

Täna kell 16 kutsus vallavalitsus Otepää kultuurimajja Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli õpetajaid, et arutada vallavalitsuse plaane kohaliku haridusvõrgu ümberkorraldamisest. Lapsevanematele on plaan olukorda selgitada 16. novembril.

Pühajärve põhikooli hoolekogu teatel jääb tänane kokkusaamine ära, sest koolis leiab aset ammu planeeritud isadepäeva üritus, kus osalevad ka õpetajad. Samuti ei plaani osa Pühajärve kooli lapsevanemaid osaleda valla korraldataval 16. novembri kokkusaamisel. Nimelt nõuavad vanemad, et vald peaks enne vastama nende esitatud pöördumisele.

Vastavalt vallavalitsuse kavale liidetakse Pühajärve põhikooli klassid esimesest kuni üheksandani Otepää gümnaasiumiga ning lasteaiarühm Pipi Otepää lasteaiaga. Lasteaiarühm jätkaks esialgu tegutsemist oma praeguses kohas - Pühajärve raamatukogu hoones.

Liitumine jõustub kava järgi tuleva aasta 31. augustil.

Õpilaste arv on viimastel aastatel vähenenud terves Eestis. Nii ka Pühajärve põhikoolis. Valla andmetel õppis 2005/2006 õppeaastal koolis 149 õpilast, sel sügisel aga kõigest 89. Õpilaste arv on vähenenud ligikaudu 60 protsenti.

Samal ajal on ligikaudu kolmandiku võrra vähenenud ka Otepää gümnaasiumi õpilaste arv.

«Meie peamine prioriteet on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikus ning edaspidine arendamine ning selle eesmärgi saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest ümber korraldada,» põhjendas vallavanem Andres Visnapuu valla veebilehel.

Haridusvõrgustiku ümberkorraldamisest vabaneva ressursi tahab vald suunata alusharidusse ning noorte vaba aja korraldamisse. «Kavas on ehitada lasteaiale uus hoone ja renoveerida avatud noortekeskuse ruume,» täpsustas vallavanem.

Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli vahekaugus on seitse kilomeetrit ning vallajuhi kinnitusel töötab Otepää vallas täiesti toimiv tasuta koolibussiliiklus.

Samuti on vald viimastel aastatel panustanud Otepää gümnaasium uuendamisse. Vana õppekorpus remonditi ning sisustati 2010. aastal.

Koolide liitmisel ühendab vald ka mõlema õppeasutuse personali. Struktuurimuudatuste olulisemateks kriteeriumiteks on pedagoogide kvalifikatsioon, rõhutas vallajuht.

Pühajärve põhikooli lapsevanematele, hoolekogule ja õpetajatele tuli teade kooli sulgemisotsusest halva üllatusena, märkis lapsevanem Teet Reedi.

«Pühajärve põhikooli hoolekogu, kohalik elanikkond, sügisel valitud külade vanemad ega isegi
mitte volikogu liikmed, ei olnud sellest eelnevalt informeeritud ning neid ei ole ka valla tuleviku arutelule sisuliselt kaasatud,» leidis Reedi.

Tema sõnul kooli hoolekogu täna hommikul vallale ametliku pöördumise, paludes vallavalitsusel esitada kuu aja jooksul Otepää haridusasutuste ümberkorraldamise tegevuskava kooseelarvega. Sellest nähtuks, milline on planeeritav kokkuhoid koolide ühendamisel ja kuidas selle sammuga tagatakse kvaliteetne gümnaasiumiharidus.

Reedi lisas, et lapsevanemad nõuavad vallavalitsuselt avaliku koosoleku korraldamist pärast ametlikus pöördumises esitatud küsimustele vastamist. «Selleks kolmapäevaks, 16. novembriks planeeritud avalik koosolek on edasi lükatud ning vallavalitsus peab viivitamatult teavitama avalikkust, et 23. novembril ei saa volikogu Pühajärve põhikooli likvideerimise ja selle Otepää gümnaasiumiga liitmise otsust teha.»

Esimesel septembril astus Pühajärve Põhikooli esimesse klassi kümme last, kokku õpib põhikoolis 90 õpilast ning lasteaias käib 18 last.

Tagasi üles