Fortum teeb Ropkasse uue katlamaja

Ropkasse kavandatava uue katlamaja (oranž) eskiis. Halliga on kujutatud vana, lammutamisele minev katlamaja. FOTO: Repro

Esmalt vana Ropka katlamaja ja seejärel ka Turu tänava äärne keskkatlamaja lähevad lammutamisele, sest Fortum Tartu plaanib Ropkasse asemele ehitada uue katlamaja.

Ropka uus, 100-megavatise võimsusega gaasikatlamaja, mis ehitatakse Ringtee 8 krundile, peab üle võtma vananenud Ropka ja keskkatlamaja rolli tippvajaduse katmisel ja reservkatlamajana.

Fortum Tartu nõukogu liige Tiit Veeber rääkis, et eesseisvat suurinvesteeringut tuleb vaadata kahes etapis. Esimene ülesanne on ehitada uus 500-millimeetrise läbimõõduga soojatorustik piki Turu tänava serva Sepa tänava nurgani ja ühendada seal Ropka katlamaja torustikuga. Siis saab sulgeda praeguse Ropka katlamaja.

Tuleval aastal valmis

«Ilma kiitlemata, aga ma arvan, et see katlamaja on kinni veebruaris ja teeme platsi puhtaks. Uus katlamaja tuleb vana kõrvale,» ütles Veeber.

Ropka uue katlamaja tõenäoline valmimine on tema sõnul järgmise aasta lõpul, ehitusajaks on kavandatud üheksa kuud ja 2013 see käivitatakse. Tarvilik on enne ehitada uus soojatorustik Sepa-Turu nurgalt katlamajani.

Seejärel koidab viimnepäev Tartu keskkatlamajale, mis Veeberi sõnutsi on omadega päris läbi, peale selle alakoormatud ja ebaökonoomne.

Veeber selgitas, et Lohkvas asuva katlamaja toetamiseks on keskkatlamaja tarvis vaid ühel kuul aastas, üksteist kuud seisab see niisama. Ropka katlamaja seisab niisama umbes kuus kuud aastas.

«Need kahe peale kokku kulutavad aastas mõttetult 6-7 miljonit krooni,» ütles Veeber ja jätkas, et ainuüksi sealt tulev sääst, arvestamata uue katlamaja hoopis teisest klassist efektiivsust, näitab, et uus katlamaja peaks end paarikümne aastaga ära tasuma.

Ehitushinnaks on arvestatud umbes 12 miljonit eurot ja tarvilik uue soojatorustiku ehitus maksab 6 miljoni euro ümber. «Jah, tarbija maksab kinni, aga küsimus on, mida kinni maksta, kas romude pidamist või katlamaja ehitust, mis veel 40 aastat on töökindel. Sooja hinda see eriti ei muuda,» ütles Veeber.

Krunt müüki

Turu tänava katlamajast vabanevad krundid on Veeberi sõnul kavas panna müüki. Ilmselt tuleb Fortumil enne seda arvestada ka lammutamise ja krundi keskkonnareostuse likvideerimise kuludega. See raha on eelarvesse kavandatud.

«2013 on plats puhas, ka korstna võtame maha,» kinnitas Veeber.

Ropka vana katlamaja krunt esialgu müüki ei lähe, sinna on kaalumisel jäätmekütusel töötava katlamaja ehitus, kuid Veeber ütles, et otsust ei saa langetada enne, kui riigi prügimajanduses saabub senisest suurem selgus.

Tartu linnavalitsus otsustas sel nädalal algatada Ringtee 8 krundi detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Linnavalitsus põhjendas, et ASi Hendrikson & Ko koostatud eelhinnangu kohaselt ning keskkonnaameti hinnangul ei ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna Ringtee 8 krundile uue katlamaja rajamisega ei kaasne kasvuhoonegaaside heitkoguse suurenemist võrreldes kasvuhoonegaasidega kauplemise juba väljastatud lubadega.

Tagasi üles
Back