Vahur Kalmre: logisev algus

Vahur Kalmre.

FOTO: .

Olen mitmel korral märganud ajalehes Äripäev kuulutust, kus Tartu Ülikooli kantsler ja akadeemilise spordiklubi juht Andres Liinat lubab juhtimiskoolis rääkida teemal «Mina kui meeskonnajuht».

Ei tea arvata, mida täpselt Liinat seal koolitusel endast räägib, kuid suvekuude uudised ja seletused on pakkunud võimaluse jälgida, kuidas Liinat kui meeskonnajuht juhib ülikooli korvpallimeeskonda (seda Rocki nime kandnud meeskonda, et oleks selge, missugusest võistkonnast jutt).

Meeskonna juhi sõnum avalikkusele võiks ja peaks olema selge ning üheselt mõistetav, seda enam, et korvpallimeeskonna tegemised lähevad Tartus korda sadadele, kui mitte tuhandetele inimestele. Paraku ei ole uue hooaja alguses Tartu korvpallimeeskonna juhid selguse ja üheselt mõistetavusega küll silma paistnud.

Kõigepealt kurdeti mõnda aega, et senine nimesponsor Saku õlletehas (Rock) ei soovi enam meeskonda rahastada senises mahus, samuti polevat nad enam huvitatud Rocki kaubamärgi jõulisest promomisest. Nii serveeriti avalikkusele arusaam, et Rockist – ja seega nimesponsori staatusest – loobumise initsiatiiv pärineb Sakult.

Augusti lõpus peetud korvpallimeeskonna esitlemisel pööras Andres Liinat selle arusaama aga hoopiski pea peale. Nüüd väitis ta, et meeskonna nime muutmine on olnud õhus juba mõnda aega ning põhjuseks hoopis see, et senist meeskonna nime polevat piisavalt seostatud Tartu Ülikooliga. Ega tõesti, ei hõisanud pealtvaatajad vist kordagi nime Tartu Ülikool, küll aga Rock-Rock-Rock...

Ülikooli spordiklubist tulnud varasemale põhjendusele Saku tagasitõmbumise kohta rääkis nüüd vastu ka Saku juht Veli Pekka Tennilä, kes kinnitas, et nemad oleksid küll tahtnud jätkata Rocki nimega, kuid just ülikool soovis nimevahetust. Ja seepärast väheneb ka Saku panus meeskonna eelarvesse, kuigi varem räägiti täiesti vastupidist juttu: just Saku soov vähendada oma panust toob meeskonna nimesse muutusi.

Aga selge, kui ülikool oma nime suuremat – ja ainuisikulist – kõlamist tahtis ja tahab, siis tuleb sellega leppida. Ka Andres Liinati põhjendusel, et nüüdsete otsustega hakkavad meeskonna nimi ja ülikool omavahel selgemalt seostuma, ei ole häda midagi. Kui ainult...

Kui ainult poleks Liinati järgmist lauset, mille ta 25. augusti esitlusel välja ütles. «Uue nimesponsori otsingud juba käivad ja perspektiivi on. Meil on kaks firmat, kes oleksid sellest võib-olla huvitatud,» lausus Liinat.

Nii-nii, aga kuhu jääb siis jutt sellest, et kogu muutuse taga oli soov ülikooli nime meeskonnas esikohale tõsta, kui õige varsti vahetub see taas mõne firma või toote nime vastu. Siis on TÜ taas kaldkriipsuga ehk Alexandri, Premiumi või koguni Kellukese kõrval ning fännid hõiskavad taas midagi muud kui TÜ-TÜ-TÜ.

Huvitav, kas Andres Liinat räägib ka Äripäeva koolitusel, kuidas tema juhitud meeskond ja tema ise on sel suvel avalikkusele täiesti vasturääkivaid põhjendusi jaganud. Ja mida niisugusest juhtimisstiilist üldse arvata.

Muidugi võib öelda, et tegelikult on see organisatsiooniline sebimine ja vasturääkiva info jagamine üsna teisejärguline, asjad pannakse tõeliselt paika alles korvpalliplatsil. Jah, aga kui platsil tuleb Kalev/Cramolt – keda muidu ikka tartumeelne kolleeg Peep Pahv on juba otsesõnu nimetanud Eesti klubikorvpalli lipulaevaks – paarikümnepunktiline pakk, kas siis tuletame meelde, kuidas meie linna korvpallimeeskond logises juba suvest saati.

Tagasi üles