Ringkonnakohus ei nõustu Trašanovi advokaadi tõlgendusega

Tartu kohtumaja.

FOTO: Margus Ansu

Tartu ringkonnakohus esitab vastuväite Georg Trašanovit esindava vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsari esitatud väitele, et vastavalt seadusele jõustub ringkonnakohtu määrus viie päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.

«Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 391 alusel on Tartu ringkonnakohtu 17. augusti määrus lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Sama seadusesätte alusel jõustub ringkonnakohtu määrus kohe pärast selle teatavakstegemist ning kohtumääruse jõustumise kuupäevana on korrektne arvestada 18. augustit,» selgitas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm Postimees.ee’le.

«Kaitsja viidatud viiepäevast tähtaega määruse jõustumisele seadus ei sätesta. Viiepäevane tähtaeg kehtis küll vangistuse kandma asumisele, kuna Tartu maakohtu 12. juuli määrus sätestas, et Trašanov kohustub ilmuma vangistuse kandmisele Tartu vanglasse viie päeva jooksul alates kohtumääruse jõustumisele järgnevast päevast. Maakohtu määrus aga jõustuski ringkonnakohtu määrusega,» lisas Tamm.

Korruptsioonikuritegude eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Valga endise maavanema Georg Trašanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsari sõnul on Trašanovi vanglasse mineku tähtaja osas tekkinud segadus ning kindlasti ei kavatse endine maavanem hoiduda kõrvale vanglasse minekust.

Tagasi üles