Advokaat: Trašanov ei kavatse vanglasse minekust kõrvale hoida

Endine Valga maavanem Georg Trašanov.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Korruptsioonikuritegude eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Valga endise maavanema Georg Trašanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsari sõnul on Trašanovi vanglasse mineku tähtaja osas tekkinud segadus ning kindlasti ei kavatse endine maavanem hoiduda kõrvale vanglasse minekust.

Kui Tartu ringkonnakohtu möödunud nädalal väljastatud teate järgi pidanuks Trašanov asuma vanglakaristust kandma hiljemalt 24. augustil, siis Kutsari sõnul sai Trašanov esmaspäeval, 22. augustil allkirja vastu kätte kohtu teatise, mis kohustas teda juba samal päeval vanglasse minema. Ühtlasi sai Trašanov siis kätte ka ringkonnakohtu määruse, mis käsitles otsust karistusaja alguse kohta.

«Vastavalt seadusele jõustub ringkonnakohtu määrus viie päeva jooksul, mida Trašanov hakkas lugema alates määruse kättesaamisest ehk 22. augustile järgnenud päevast. Seega peaks Trašanov vanglas olema hiljemalt 27. augustil, mis on aga puhkepäev, mis omakorda tähendab, et tal on vangi minekuks aega tegelikult järgmise nädala esmaspäevani ehk 29. augustini,» selgitas Kutsar BNSile Trašanovi seisukohta.

Kutsari sõnul ei kavatse Trašanov vangi minekust kõrvale hoida, kuid millal ta konkreetselt vanglaväravast sisse astub, ei osanud kaitsja öelda. «Võibolla viiakse ta sundkorras juba enne 29. augustit vangi,» pidas Kutsar võimalikuks.

Vangla seisukoha järgi pidanuks Trašanov vanglas olema hiljemalt kolmapäeva südaööks ja kuna ta seda ei teinud, siis taotleb vangla politseilt endise maavanema sundtoomist, kinnitas justiitsministeeriumi pressiesindaja neljapäeva hommikul BNSile.

Segadust on tekitanud ka Trašanovi kaitsja Kalju Kutsari otsus vaidlustada Tartu ringkonnakohtu määrus vangistusaja alguse kohta, kuigi seaduse järgi seda teha ei saa. «Kalju Kutsar esitas Tartu ringkonnakohtu 17. augusti määruse peale hoolimata viimase vaidlustamatusest määruskaebuse riigikohtule, taotledes anda nimetatud kaebusele menetlusluba ja tühistada Tartu maakohtu 12. juuli ja Tartu ringkonnakohtu 17. agususti määrused ning saata Trašanovi taotlus uuesti läbivaatamiseks Tartu maakohtule,» ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm BNSile.

Nimetatud määruskaebusest on Tartu ringkonnakohus informeerinud ka Tartu vanglat. Ringkonnakohus saatis määruskaebuse kolmapäeval riigikohtule, mis peab otsustama, kas ta annab kaebusele menetlusloa. Kuna tegelikult ei ole võimalik sellist ringkonnakohtu määrust vastavalt seadusele vaidlustada, ei ole Trašanovil reaalset lootust, et riigikohus võtaks kaebuse menetlusse.

Ringkonnakohus jättis 17. augustil muutmata Tartu maakohtu 12. juuli määruse, millega jäeti rahuldamata Trašanovi taotlus talle mõistetud kandmisele kuuluva kuuekuulise vangistuse kandmise aja edasilükkamiseks kolme kuu võrra. Maakohtu määruse vaidlustas ringkonnakohtus Trašanovi kaitsja advokaat Kalju Kutsar.

Viimase määruse kohaselt oli Trašanov kohustatud ilmuma vangistuse kandmisele Tartu vanglasse viie päeva jooksul alates määruse jõustumisele järgnevast päevast. Kuna Tartu ringkonnakohtu määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu, siis jõustus see 18. augustil. Seega oleks pidanud Trašanov ilmuma Tartu vanglasse viie päeva jooksul alates 19. augustist ehk 24. augustil.

Trašanov esitas taotluse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks kolme kuu võrra põhjusel, et tema tervisliku seisundi hindamiseks vajalikke uuringuid ei ole seni temast sõltumatutel põhjustel õnnestunud läbi viia, vajadus uuringute järele on aga jätkuvalt olemas. Nimetatud uuringute tegemine ei ole seni olnud Trašanovi väitel võimalik omakorda terviseseisundi tõttu. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt võib vangistuse täitmisele pööramise edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus jättis Trašanovi taotluse rahuldamata põhjendatult. Kuna Trašanovile arstide poolt määratud ravi on võimalik jätkata ka vanglas ning puudub kindlus vajalike terviseuuringute teostamise võimalikkuse kohta järgneva kolme kuu jooksul, pidas ringkonnakohus mõistetud vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist põhjendamatuks. Ringkonnakohus märkis ka seda, et vangistusseaduse kohaselt on arst kohustatud pidevalt jälgima kinnipeetavate terviseseisundit, ravima neid vanglas olevate võimaluste piires ja vajaduse korral suunama ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde. Kui kinnipeetav vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglas võimalus, suunab arst ta ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde. Seega tagatakse Trašanovile ka vanglas tema tervisliku seisundi jälgimine ning vajadusel eriarstiabi osutaja juurde suunamine.

Trašanovi suhtes tehtud kohtuotsus jõustus selle aasta 14. veebruaril ning esialgu pidi Trašanov vastavalt kohtu korraldusele ilmuma vangistust kandma 16. mail, kuid süüdimõistetu taotlusel lükkas kohus vangistuse täitmisele pööramise kahe kuu võrra edasi, kohustades teda ilmuma vanglase 18. juulil. Maakohus pidas uue, 12. juuli määrusega vajalikuks nimetatud tähtaega muuta, kuna muidu oleks pidanud süüdimõistetu ilmuma karistuse kandmisele enne viimase määruse jõustumist.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Tartu maakohus mõistis mullu 10. märtsil altkäemaksu võtmises süüdistatud Trašanovi süüdi ning määras talle osaliselt reaalse vanglakaristuse, süüdimõistva otsuse said ka ASi GoBus juhid Valter Keis, Kalle Muru ja Aivo Pärn ning juriidilise isikuna GoBus.

Kohus karistas Trašanovit korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb pool aastat reaalselt ära kanda ning ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Tagasi üles