Noored töötud pääsevad kutsekooli

Tartu Kutsehariduskeskus.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Neljas Lõuna-Eesti maakonnas saavad kutsekoolis õppimise võimaluse ka need noored, kes on tavakonkurentsis kõrvale jäänud või pole enam ammu edasiõppimisele mõelnud.

Tartu Karjäärinõustamiskeskus alustab projektiga, et vähendada noorte töötust Tartu, Jõgeva, Põlva ja Võru maakonnas. Selleks pakutakse 16–29 aasta vanustele vähese haridusega töötutele konkurentsivälist kohta kohalikus kutsehariduskeskuses soovitud erialal.

Projekt ise kestab kolm aastat, kuid karjäärinõustamiskeskuse juhataja Martin Medari sõnul oleks parim, kui noored asuksid õppima juba sellest sügisest, kuigi võimalus on järgmiselgi aastal.

Tulevast õpilast ei panda lihtsalt kooli ega jäeta omapead, teda toetatakse ja juhendatakse nii varem kui ka õppimise ajal. «Meie tahaksime julgustada ja motiveerida, et nad saaksid tulla õppima. Jälgime kogu protsessi, et nad ka käiksid koolis. Meil on selleks juhtumikorraldaja, kes neil pidevalt silma peal hoiab ja perega suhtleb,» rääkis Medar.

Et õpilane koolis maha ei jääks, on abiks individuaalsed tugiprogrammid. Lähtutakse õpilasest ja kui juhtumikorraldaja näeb tema vajakajäämisi, leitakse toetamiseks alternatiiv.

Medari sõnul ei ole eesmärgiks, et osalejad õpiksid parimatele hinnetele, neile püütakse luua keskkond, kus on tavapärasest rohkem toetust ja järeleaitamist. Seda mitte ainult koolis, vaid ka kodus.

Esiteks oodatakse perelt koostööd ning juhtumikorraldaja hoiab temaga sidet. Teiseks luuakse lisavõimalusi ühiselamukohtadest lastehoiuni. Nimelt ei tohi noorele emale saada õppimisel takistuseks, et lapsel pole lasteaiakohta – talle pakutakse koolis hoidjat.

Eraldi rühm tehakse ka muukeelsetele, kes läbivad eesti keele kursuse, et koolis kindlasti hakkama saada.

Projektis osalemise tingimused
• Vanus 16–29 aastat.
• 16–26-aastane peab olema viimase aasta jooksul töötuna registreeritud vähemalt kuus kuud, 27–29-aastane vähemalt 11 kuud.
• Põhiharidusega või põhihariduseta (katkestanud enne 2009/2010. õppeaastat).
• Tänavu õppima asumiseks tuleb soovist teada anda hiljemalt 25. augustiks aadressil karin.kuum@khk.ee

Tagasi üles
Back