Jõgeva koolivõrgu ümberkorraldamine lõpeb ületuleva aasta sügiseks

Tulevase Jõgeva riigigümnaasiumi hoone.

FOTO: Jõgeva linnavalitsus

Haridusminister Jaak Aaviksoo ning Jõgeva linnapea Kalmer Lain allkirjastasid 1. juulil kahepoolse lepingu, millega sätestatakse Jõgevale riigigümnaasiumi rajamisega seotud tegevuskava ja põhimõtted, lepingu alusel viiakse Jõgeva koolivõrgu ümberkorraldamine lõpule hiljemalt 31. augustiks 2013. aastal.

Seda juhul, kui riigigümnaasiumi tulevase hoone renoveerimisel ei teki ettenägematuid takistusi, teatas Jõgeva linnavalitsuse pressiesindaja.

«Otsus Jõgevale riigigümnaasium rajada on linnale väga oluline, et tagada ka tulevikus konkurentsivõimeline haridus koos kaasaegse õpikeskkonnaga meie noortele,» kommenteeris lepingu allkirjastamist Jõgeva linnapea Kalmer Lain.

Lepingu kohaselt tagab Jõgeva linn riigigümnaasiumile ka pärast tähtaja ületamist ajutised asendusruumid praegustes koolihoonetes, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Hetkel tegutseb Jõgeval kaks gümnaasiumi, kus toimub õpe 1.-12. klassini. Reformi tulemusena moodustatakse nendest üks põhikool. Ümberstruktureerimise hetkel Jõgeva gümnaasiumides keskkooli astmes õppivad noored saavad lõpetada enda varem valitud haridussuuna riigigümnaasiumis ilma sisseastumiskatseteta.

«Riigigümnaasiumi rajamine on signaal kogu maakonnale, et uus kool saab olema hariduse lipulaev maakonnas. Kindlasti annab õppetööle oma osa ajalooline, väärikas ja vana koolimaja aura, kus meie lapsevanemad on oma haridusteed alustanud. Tähtis on ka see, et õppesuundade vahel on piisav valik,» sõnas linnapea.

Rajatavas Jõgeva riigigümnaasiumis on lepingu alusel õpilastel võimalik valida viie õppesuuna vahel: reaal, humanitaar ja sotsiaal, loovained, majandus, loodusained. Õppetöö mitmekesistamiseks on plaanis teha ka koostööd ümberkaudsete õppeasutuste ja ettevõtetega (Jõgeva sordiaretuse instituut, Luua metsanduskool, Põltsamaa ametikool jt).

Jõgeva linnavolikogu otsustas 26. mail tulevasele riigigümnaasiumi hoonele 50 aastaks tasuta hoonestusõiguse seadmise. Remonti minev hoone asub Jõgeva linnas Aia 34 ning praegu tegutseb selle ruumides Jõgeva täiskasvanute keskkool.

Tagasi üles