Palupera mõisakooli väisavad USA saatkonna töötajad

Palupera mõisakool.

FOTO: Sille Annuk

Sel neljapäeval külastavad Elva vallas asuvat Palupera põhikooli USA saatkonna esindajad poliitikanõunik Brian Timm-Brock, majandusnõuniku kohusetäitja Barbara DeRose-Joynt ning poliitika- ja majanduspoliitika osakonna intern Rebecca McHale. Külalisi tervitavad Elva valla poolt koolidirektor Svetlana Variku, Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ja Globe'i programmi eestvedaja Arvet Silk.

Palupera põhikool osaleb projektis Globe, mida koordineerib USA välisministeeriumi keskkonna ja teaduse/tehnoloogia büroo. Visiidi ajal on plaan  tutvuda Palupera mõisakooliga ning jälgida kõrvalt Globe'i katseid.

«Palupera õpilased fikseerivad iga päev eelneva ööpäeva miinimum- ja maksimumtemperatuurid, keskpäeva hetketemperatuuri ning ööpäeva sademete hulga, samuti keskpäeva õhurõhu ja niiskuse näitajad, määravad taeva pilvedega kaetavuse protsendi ning loevad päevas üles pilveliigid. Samuti loevad kokku lennukijäljed ja liigitavad need vastavalt pikkusele ja laialivalguvusele. Kogutud andmed edastatakse USAs asuvasse Globe'i keskusesse,» tutvustas programmi direktor Svetlana Variku.

Globe'i ehk The Global Learning and Observations to Benefit the Environmenti keskkonna- ja teadushariduse programmiga ühines Palupera kool 2009. aastast. Programmist  võtavad osa põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased 112 riigist, nende hulgas ka õpilased 79 Eesti koolist.

Programmiga  liitunud koolidele on tagatud juurdepääs mahukatele Globe'i programmi keskkonnaharidust, uurimuslikku õpet ja uurimistööde tegemist toetavatele ressurssidele. Globe pakub sisulist tuge uurimusliku õppe rakendamisel ning uurimistööde tegemisel, võimalust osaleda programmi suvelaagris, koolitustel ja seminaridel ning rahvusvahelise võrgustiku töös.

Tagasi üles