Võru tänavale paigaldatakse sademeveekanalisatsioon ja uus veetorustik

Võru tänav

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Võru tänava 1,5 kilomeetri pikkusele tänavalõigule rajatakse sademeveekanalisatsioon, rekonstrueeritakse veetorustik ja valgustus. Samuti remonditakse osaliselt kõnniteed ning kogu tänavalõik Riia tänavast sadamaraudteeni saab uue katte.

«Piirkonda ehitatakse kaasaegne sademeveekanalisatsioon ning vananenud veetorustiku rekonstrueerimine toob inimeste kodudesse puhtama joogivee. Kuigi see põhjustab liiklejatele ebameeldivusi, rajatakse selle piirkonna elanike jaoks elutähtsad kommunikatsioonid ning suure liikluskoormusega tänav saab korda,» ütles teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Tartu veevärgi lepingupartnerid OÜ Vesi ja Põdra Maja OÜ teevad Teguri tänavast kuni Võru tänava alguseni vee- ja sademeveekanalisatsiooni ehitustöid 26. augustini. Tänav on jaotatud kaheksaks ehitustsooniks, kus kasutatakse erinevaid liikluskorralduslikke lahendusi. Eelmisel nädalal alustas OÜ Vesi torustike ehitustöödega Vaba ja Eha tänava vahelisel lõigul. See tänavalõik jääb liiklusele suletuks kuni 27. juulini.

Lähipäevil alustab ehitustöödega Teguri tänavast Vaba tänavani Põdra Maja OÜ. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs oma kinnistutele, samuti pääseb liikuma ka ühistransport. Paraku tuleb tööde käigus siiski arvestada ka tänavalõikude lühiajaliste sulgemistega.

Tänavaremondi käigus ehitatakse välja kergliiklustee kuni Kastani tänavani ja see ühendatakse Väikese kaare kaudu uue raudteeäärse kergliiklusteega. Kastani bussipeatuse asukoht muutub, see viiakse Sõbra keskuse ette. Samuti ehitatakse ümber jalakäijate ja jalgratturite liikumisteed.

Tehase tänaval alustab sel nädalal torustike ehitustöödega OÜ Trassiehitus. Tehnovõrkude ehitusele järgneb tänava terviklik remont, mille tulemusel saavad Tehase, Tähe ja Kesk tänava vahelised lõigud uued jalg- ja jalgrattateed ning Forseliuse kooli ümbruse liikluskorraldus muutub turvalisemaks.

Võru ja Tehase tänavad valmivad lõplikult oktoobris.

Linnavalitsus palub kõigil liiklejatel järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et piirangute tõttu on piirkonna liiklus häiritud, mistõttu tuleb liikuda teisi teid pidi.

Tagasi üles