P, 4.12.2022

Tartu ülikool on uuringu järgi Eesti kõige mainekam kõrgkool

Tartu Postimees
Tartu ülikool on uuringu järgi Eesti kõige mainekam kõrgkool
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õpetlane minemas Tartu ülikooli peahoonesse.
Õpetlane minemas Tartu ülikooli peahoonesse. Foto: Sille Annuk

Tänavu aprillis 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori uuringust selgus, et kõigis Eestimaa piirkondades peavad igas vanuses inimesed riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu ülikooli. Ühtlasi on see eestimaalaste jaoks ülekaalukalt kõige meeldivam kultuuri- ja haridusvaldkonna bränd.

Läbi aegade Eesti kõrghariduse lipulaevaks peetud rahvusülikooli maine on alates 2014. aastast paranenud 9 protsendipunkti võrra: tänavuses uuringus osalenud rohkem kui 1000 inimesest hindab 86% Eesti kõrgkoolidest kõige kõrgemalt just Tartu ülikooli.

Vastustest ilmnes, et TÜ maine tugevuse tagavad eelkõige kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad TÜ-d usaldusväärseks kõrgkooliks, kus pakutav haridus vastab ootustele ja mille vilistlased on tööturul edukad. 15–19-aastased vastajad nimetasid TÜ tugeva küljena veel koostööd ettevõtete, avaliku sektori ja teiste kõrgkoolidega.

TÜ õppeprorektor Anneli Saro juhtis tähelepanu ka ülikoolide maine nõrkadele külgedele, mis annavad samas suuna kõrghariduse arenguks. «Ühe kitsaskohana toob uuring kõigi kõrgkoolide puhul esile, et lõpudiplom ei garanteeri vastajate meelest hästi tasustatud töökohta. See paneb mõtlema, mis siis tagab Eestis hästi tasustatud töökoha, kui see pole haridus,» rääkis Saro.

Tartu ülikooli hindavad kõige rohkem juhid ja tippspetsialistid (90%), kõrgema sissetulekuga inimesed (90%) ning Harju-, Rapla- ja Järvamaa elanikud (93%).

Esimest korda uuris Kantar Emor ka Eesti elanike arvamust kultuuri- ja haridusvaldkonna brändide kohta. Siingi oli Tartu ülikool 58 brändi hulgas ülekaalukalt eelistatuim: 61% vastajaist mainis meeldivaima brändina just Tartu ülikooli, millele järgnes Eesti Televisioon (50%) ja Rahva Raamat (48%). Veelgi kõrgemalt hindavad Tartu ülikooli kui brändi 15–20-aastased noored (67% vastanuist).

Kantar Emori korraldatud ülikoolide maineuuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti kõrgkoolide üldine mainepositsioon elanike seas.

Märksõnad
Tagasi üles