Südamearst Sirje Kõvask leiab, et rääkimine on tähtis. 80 protsenti infost, mille põhjal arst diagnoosi paneb, selgub vestlusest patsiendiga. Ja hea patsient on see, kes oskab oma kaebusi väljendada.

FOTO: Kristjan Teedema

Eelmisel aastal sai TÜ Kliinikum patsientidelt 585 kirjalikku avaldust. Kõige sagedamini tänati südamearsti Sirje Kõvaskit ja ortopeedi Alo Rulli.

«Üldiselt teatakse mind kui ranget arsti, te ärge seda muljet ära rikkuge,» hoiatab ta naerusel suul.