Alvar Tipp: kemmergu asemel võiks raha kulutada Tamme kooli laste peale

Alvar Tipp

FOTO: TPM

Reformierakond sai mullustel kohalikel valimistel Tartus jälle valijatelt enim hääli ning valitseb koos keskerakondlastega järgmiste valimisteni. Valitsuskoalitsiooni osaliste ideed ja otsused tunduvad olema ainuõiged ja inimeste muresid ei nähta ning head ideed lükatakse volikogus tagasi. 

Valimisliidu Tartu Heaks algatusi langetada lasteaia kohatasu reformierakondlased ja keskerakondlased volikogus ei toeta. Tegemist on selge signaaliga kõikidele tartlastele, et Tartus peresid ei väärtustata. Tselluloositehast puudutavate aktsioonide käigus aga ununeb linnarahval kiiresti üks suurimaid lasteaiakohatasusid Eestis ja siin aset leidnud korruptsioonijuhtumid, millega seoses linnapea endal mingit vastutust ei näinud.

Suure lasteaiakohatasu kõrval on veel muresid, mis vajavad Tartu linnas lahendamist. Osa Tartu koolimaju on täielikult renoveeritud või tehakse juurdeehitisi. Teistes koolides on aga võimalused kasinad õppekeskkonna ja võimalik, et ka sisu poolest. Lapsevanem peab saama lapse panna elukohale lähimasse kooli, tundmata muret selle kooli õppekvaliteedi ja -keskkonna pärast. Et õppekvaliteet ja -keskkond on aga kooliti erinev, jagunevad lapsed koolide vahel ebavõrdselt. Raadi linnaosas pealegi pole üleüldse elukohajärgset kooli.

Populaarses Tamme koolis käib õppetöö selle aasta sügisest laste rohkuse tõttu kahes vahetuses. Teises vahetuses alustab suure tõenäosusega 72 last. Paljudel vanematel on õhtupoolne kooliõpe suur katsumus, sest ei saa töö kõrvalt viia last kooli kella kaheteistkümneks. Õnneks on vastutulelik Tamme kooli direktor pakkunud vanematele võimaluse tuua laps kella kaheksaks hommikul kooli pikapäevarühma. Tubli ja hooliv algatus, braavo!

Selleks et mõista paremini probleemi olemust, pean selgitama õhtuses vahetuses koolis käiva lapse päevakava. 

Kell kaheksa hommikul läheb laps kooli, et olla pikapäevarühmas keskpäevani. Siis algavad lapsel tunnid, mis kestavad kella neljani. Paljud lapsed lähevad pärast kooli huviringi ja trenni. Lugupeetud otsustajad, kas teile tundub normaalne, et mõned lapsed jõuavad koju hiljem kui mõni täiskasvanud töötaja peale tööpäeva?

Kas pole mitte kummaline, et linnavõim muretseb mõne üksiku Pirogovi platsil purjutava napsutaja heaolu pärast ja seitsekümmend kaks Tamme koolis käivat last peavad taluma ebamugavusi?

Selgus kurb tõsiasi, et Tartu linnal ei ole 80 000 eurot aastas, et rentida mõneks ajaks Tamme koolile moodulklasse. Kui mainisin seesugust muret itaallastest tuttavatele, vajus neil suu imestusest lahti. Nad ütlesid, et Itaalias toimuks sellise otsuse peale rahvaülestõus või vähemalt linnaelu seiskav streik.

Tartu tänavuse esimese lisaeelarve suurus on 12,5 miljonit eurot. Tamme kooli jaoks aga raha ei jätku. Samal ajal ei ole linnavõimule mitte mingisugune probleem ehitada Pirogovi platsile 100 000 eurot maksev käimla.

Kui nüüd teha väikesed ümberarvutused kroonidesse, siis nimetatud tualett on veelgi kallim kui kunagi Tallinna rajatud miljonipeldik. Kas pole mitte kummaline, et linnavõim muretseb mõne üksiku Pirogovi platsil purjutava napsutaja heaolu pärast ja seitsekümmend kaks Tamme koolis käivat last peavad taluma ebamugavusi?

On täiesti selge, et hea tahte korral on võimalik linnavõimul leida Tamme koolile lisaraha. Kõik raha ei pea minema betooni ja võiks ju jätta Pirogovi platsile kemmergu ehitamata. Või miks mitte kasutada ühe rahastamise allikana abilinnapeade arvu vähendamist – nad ei näe nagunii suuremat pilti.

Üks on aga kindel: Tartu linna prioriteet, vähemalt praegu, ei ole laste heaolu. Tartu on ülikoolilinn, valdavalt elavad siin arukad inimesed, kes mõistavad suurepäraselt iibeküsimusi ja elanikkonna vananemisega seotud muresid. Selleks, et sünniks rohkem lapsi, peavad sellesse panustama nii riik kui kohalik omavalitsus.

Tagasi üles